Artikel

Fasta principer – inte eget tyckande

Tempot i trafiken har blivit högre och krockarna allvarligare. Samtidigt har bilarna blivit säkrare, men när väl en krock skett har vissa nya bilmodeller blivit svårare att ta sig in i för räddningspersonalen. Därför måste vi fortlöpande hitta alternativa arbetssätt och samarbetet mellan ambulanspersonalen och räddningstjänsten är oerhört viktigt.