Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljussektorn. Passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tull, sjöräddning, larmcentral m.fl.

ARTIKLAR

Arbetstider från Helvetet

Rubriken på denna krönika kan förstås förefalla en smula överdriven eller rent av surrealistisk. Det är den, på samma sätt som Sveriges kommuner och regioner

Artikel
Ida Assarsson

Samverkan 112 på EMS WORLD i New Orleans!

Vi är nu hemkomna efter en givande vecka i New Orleans där vi tillsammans med ambulansare från hela världens samlades under kongressen EMS WORLD. Under

Event
Samverkan 112

Samverkanskonferens 2025

19–20 mars 2025 Just nu pågår planeringen för fullt inför Samverkanskonferensen som är en helt ny mötesplats för dig som jobbar inom eller i samarbete

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter ytterligare sex miljoner kronor i sin detaljbudget till ambulanssjukvården i Skaraborg.

Sent under söndagskvällen skedde ett inbrott på en ambulansstation i Stockholm.

En hel ambulansuniform har stulits tillsammans med ett fordon.

– Det är upprörande och särskilt känsligt när det handlar om blåljuspersonal. Människor måste ju kunna lita på oss, säger en ambulanssjukvårdare.

Nu är spaden i jorden för den nya brandstationen i Norrköping.

”Det är en väldigt stor dag” säger Ulf Lago, förbundsdirektör.

Tanken är att stationen ska stå minst 80 år och att man även ska tänka på framtidens behov och att den ska fungera både i kris och krig.

En särskild utredare får i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker Polismyndighetens och Säkerhetspolisens förmåga att genomföra sina uppgifter vid kriser och andra samhällsstörningar i fredstid samt vid höjd beredskap och ytterst i krig. Syftet är att stärka polisens beredskap.

ANNONSER