Nr 1 2021 / Digital Publikation


Innehåll:

Blåljuslarm – Blandat

Första resurs är på plats – Tid från 112-samtal

Livet med och utan uniform – Egna identiteten

Hygienarbete i Värmland – Åtgärder med en tydlig systematik

Man gör det för byn – De frivilliga räddningsstyrkorna

Yttre polisbefäl – Porträtt

Sjuksköterskors erfarenheter – Intensivvårdspatienter med Covid-19

Amb.ssk inre befäl på SOS Alarm – Pilotprojekt hos SOS Alarm i Växjö

Utmaningen för HLR – 200–300 fler liv skulle kunna räddas

Digitalisering avgörande – Inom hälso- och sjukvården

Säkerhetskoncept – För blåljuspersonal vid trafikolyckor

Organiserad brottslighet – Högsta lagföringen hittills

Kustbevakningens Generaldirektör – Har ordet

Rikspolischefen –  Har ordet

Nyregistrerade utryckningsfordon – Under 2020

Intervju med Björn Eriksson – Fd Rikspolischef

10 frågor till smittskyddsläkare  – Maria Amér svarar

Försvarsmakens ambulanser – Har civil plattform

Hur bra är akutvården – På psykisk ohälsa?

Försvarsdirektör vid Länsstyrelsen – Att styra och leda

Nya Fiskögon i polisbilarna – Ska gynna nollvisionen

Marknadsnyheter – Lite av varje

Temperaturkomfort – I samband med operation

Expert på sorg och död – Begravningsentreprenören


 

Nr 2 2020 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr2_2020_bladderbar

Nr 1 2020 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr1_2020

Nr 5/6 2019 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr5_6_2019

Nr 4 2019 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr4_2019_bladderbar

Nr 2/3 2019 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr2-3-2019_bladderbar

Nr 1 2019 / Digital publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr1_2019_bladderbar

Nr 5/6 2018 / Digital Publikation

https://issuu.com/s112/docs/nr5-6_2018_bladderbar

Nr 4 2018 / Digital Publikation

http://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr4_2018

Nr 2/3 2018 / Digital publikation

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar_nr2_nr3-2018