Ambulanssjukvård i fokus vid kongress i Norrköping

Den 11-13 september samlas verksamma inom ambulanssjukvården till en nationell kongress i Norrköping. Kongressen anordnas av Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård (FLISA), i år i samarbete med Landstinget i Östergötland och ambulansentreprenörerna Falck och Sirius Humanum. Den är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och vänder sig till ledningsansvariga inom ambulanssjukvården. I år har även politiska beslutsfattare och tjänstemän som beställer prehospital sjukvård bjudits in. Under de tre kongressdagarna kommer man att diskutera hur ambulanssjukvården fungerar, hur väl den möter befolkningens behov och förväntningar och hur den kan utvecklas.

Foto: Per Wichmann

ANNONSER