Så länge får du vänta på ambulansen

– För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp minskar chansen att överleva med varje minut som går. Att ambulansen snabbt är på plats är avgörande, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hur lång tid man får vänta på ambulansen skiljer sig betydligt över landet. Kortast mediantid* har Tranås med 7,4 minuter. I Bjurholm är väntetiden mer än fyra gånger så lång, 30,3 minuter, från att ett larm med högsta prioritet når larmcentralen till att ambulansen är på plats. Det visar en ny sammanställning som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag, baserad på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting och SOS Alarm.

Sammanställningen visar också att medianväntetiden har ökat i 118 av landets 290 kommuner på ett år. I bara 20 kommuner har väntetiden minskat.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Den som drabbas blir medvetslös och slutar att andas. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går utan insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp – av dem överlever bara 500.

Orsaken till att så få överlever beror framför allt på långa insatstider. Däremot är trenden positiv i dag när det gäller överlevnad vid hjärtstopp, vilket sammanfaller med att fler ingriper innan ambulansen kommer till platsen.

– Med kortare väntetid på ambulans skulle ännu fler liv kunna räddas. Det behövs också mer forskning kring orsakerna bakom plötsligt hjärtstopp. Forskarna behöver ta reda på varför vissa drabbas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden räknar med att mer forskning, fler hjärtstartare och ökad kunskap om hjärt-lungräddning kan öka antalet räddade liv från 500 till 1 200 liv om året. Under september samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning om plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare.

*Mediantid är den tid som ligger i mitten av ett spann, det innebär att det finns lika många tal som är kortare än tiden som längre.

Länk: Hela listan över väntetiderna i landets kommuner

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift Plötsligt hjärtstopp

Topp 10 – här kommer ambulansen snabbast
Responstid för ambulans, dvs. tid från 112-samtal till första resurs är på plats. Mediantid i minuter för perioden 1 juni 2010 till och med 31 maj 2011.

Placering Kommun Antal minuter (median)

  1. Tranås 7,4
  2. Kristinehamn 7,7
  3. Fagersta 7,9
  4. Köping 8,0
  5. Karlskoga 8,1
  6. Motala 8,7
  7. Arvika 8,7
  8. Härnösand 9,2
  9. Ludvika 9,4
  10. Avesta 9,4

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ”Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011”, indikator A11: Hjälp vid nödläge, responstid ambulans. Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm.

ANNONSER