Tillsyn över vården på motortävlingar

Efter flera år av otålig väntan från Röda Korsets sida kommer plötsligt beskedet från Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska alltid dokumenteras. Undantag kan inte göras för Röda Korsets första hjälpen-grupper som utför frivilliga uppdrag på till exempel motor- och idrottstävlingar eller konserter. RK är missnöjd med beslutet och ser effekterna som ett hårt slag mot bland annat idrottsrörelsen.

Enligt Socialstyrelsen ska legitimerad medicinsk personal, såsom sjuksköterskor och läkare, ses som yrkesutövande även på sin fritid. Detta innebär att de måste journalföra alla insatser som görs. Jan-Olof Svärd är överläkare vid kirurgiska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö och Svemos förbundsläkare. För Jan-Olof Svärd är skador vid olika motortävlingar en hjärtefråga. Och han ser inga stora problem eller konstigheter med Socialstyrelsens beslut. Det handlar mest om oklar byråkatri.

Inte speciellt konstigt. Jan-Olof berättar hur det ligger till:

– En sjuksköterska eller läkare är inte förbjuden att arbeta ideellt eller mot betalning någon annanstans. Man är dock skyldig att dokumentera det man gör. Så har det alltid varit även för icke legitimerad personal som till exempel Röda Korsets funktionärer.– Om legitimerad personal hamnar i en akut olycks- eller återupplivningssituation, så räknas detta som en Force majeure situation, och här krävs inte någon journalföring.

– Alla funktionärer, legitimerad och olegitimerad, som på uppdrag tjänstgör inom den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation, Riksidrottsförbundet, har en funktionärsförsäkring. Försäkringen ersätter skador som man själv kan råka ut för, men även eventuell ”felbehandling” eller oönskade komplikationer. De flesta funktionärer har dessutom en extra ansvarsförsäkring som är billig för fritidsjobbare.

– Röda Korset är förvisso ideella men organisationen tar också betalt. Det enda som tillkommit är att behandlande funktionär måste bokföra (journalföra) vad han eller hon gjort med sin patient. Det krävs egentligen bara papper och penna. Röda Korset kan också ansöka om att bli ”vårdgivare”. Man kan designa och använda ett enkelt formulär med kryss-alternativ. Ett formulär för varje patient som sedan sparas och arkiveras. Inte konstigare än så avslutar Jan-Olof Svärd.

Text: Sven Åsheden  Foto: Privat

ANNONSER