1. Insamling av information

1.1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, organisering, bearbetning, och radering.

1.2 Vilka personliga uppgifter samlas in?

Vi samlar in personliga uppgifter från dig när du:

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar allmän information från din uppkopplade enhet och webbläsare, t.ex. uppgifter om programvara och hårdvara.

1.3 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

On Road Communications, org. nr 556621–2907, med adress Nyckelpigevägen 2, 374 51 Asarum, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan komma att användas för att:

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation  och marknadsföring. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

2.1. Specifik användning av information

Syfte Behandlingar som utförs Typ av personuppgifter
För att kunna hantera beställning/köp i e-butik.
  • Registrering och Lagring
  • Leverans inkl. avisering.
  • Hantering av betalning.
  • Hantering av ev. reklamations- och garantiärenden.
Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer.
Grund: Samtycke. Fullgörande av köpeavtal. Om uppgifterna inte lämnas nekas köp.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 84 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden samt uppfylla bokföringslagen.

 

Syfte Behandlingar som utförs Typ av personuppgifter
För att säkerställa hög kvalitet och kontaktbarhet de som kommenterar artiklar på webbsidan eller kontaktar oss via webbsidans webbformulär.
  • Registrering och lagring.
  • Kontakt / Support
Namn, E-postadress, Webbsida (frivilligt).
Grund: Samtycke. Om uppgifterna inte lämnas kan artikel ej kommenteras.
Lagringsperiod: Så länge som den kommenterade artikeln är publicerad.

3. Utlämnande av information till tredje part

Personuppgifter kan komma att delas med personuppgiftsbiträden som hjälper oss att t.ex. driva våra tjänster eller vårt företag. Vidare kan personuppgifter lämnas ut till Samverkan 112:s samarbetspartners. Vid delning till andra parter är det alltid med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser vidare att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan komma att delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, annonserings-syfte eller andra ändamål.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och de IT-system där våra tjänster lagras finns alla inom EU/EES.

4. Dataskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda dina uppgifter som överförs över internet och som lagras i våra databaser. Endast medarbetare eller personuppgiftsbiträden som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

5. Rättigheter till din information

5.1 Rätt till tillgång

Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan om hur vi lagrar din information och vi kan även exportera och dela den med dig, enligt din rätt till dataportabilitet.

5.2 Rätt till radering

Du kan också begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Registrerade användare kan begära radering direkt som inloggad.

6. Cookies

Vi använder cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

7. Prenumerationsvillkor

Här presenteras avtalsvillkor som tillämpas och som godkänns av dig genom betalning av prenumeration. On Road Communications äger rätt att justera villkoren och ändringar blir gällande mot prenumeranten 30 dagar efter ändring.

7.1 Betalning

Prenumeration betalas i förskott. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag.

On Road Communications äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Vidare äger On Road Communications rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid.

7.2 Upphörande av prenumeration

Tidningen levereras endast under den period som är angiven på fakturan. För att undvika avbrott i prenumerationen även efter denna period, vänligen hör av dig till info@s112.se minst en månad i förväg.

7.3 Leverans av tidningen

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar.

7.4 Information om ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen. På Konsumentverkets hemsida finns det en blankett som du kan använda dig av. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften.

8. Samtycke

Genom att ge oss ditt samtycke och använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy.