Lyckad mix

AmbuAlarm, det är Västra Götalandsregionens speciella enhet som följer upp statistik och kvalitet på ambulansalarmeringen i regionen. Det sker genom att övervaka SOS Alarms prioritering och dirigering av ambulansuppdrag och sedan kartlägga och utvärdera de faktiska kvalitetsnivåerna.
Enheten lyder under PKMC, alltså det prehospitala och katastrofmedicinska centrumet i Göteborg.

Skapa en kontrollfunktion
AmbuAlarm startade samtidigt som det nuvarande dirigeringsuppdraget trädde i kraft 2009. Med enheten ville de ansvariga i regionen skapa en kontrollfunktion för att följa upp att SOS Alarm verkligen kan leverera det som avtalet mellan regionen och SOS stadgar. Idag är verksamheten etablerad och sex personer arbetar inom enheten, varav två personer med uppföljningsarbetet.
 AmbuAlarms huvuduppgift är att bevaka och utveckla avtalet som VGR har med SOS Alarm. Vår uppgift är att hålla ett öga på hur prioritering och dirigering av ambulanserna fungerar, berättar AmbuAlarms verksamhetschef Bengt Asplén.
Arbetet sker i nära samarbete med SOS Alarm och bygger på att AmbuAlarm hela tiden får tillgång till rapporter om svarstider och övriga parametrar. Värdena används sedan i utvärderingarna i en ständigt pågående kontroll.
– Vi gör våra mätningar via våra olika webbverktyg och kan på det sättet mäta hur avtalet uppfylls.

Text: Mats Thorner  Foto: AmbuAlarm, Göteborg
Ett exempel på vad kontinuerligt kan övervaka är om kravet uppfylls att en SOS-sjuksköterska ska kopplas in inom åtta sekunder från det att 112-operatören identifierat ett ”vårdsamtal”.
Samtidigt med kontrollarbetet gentemot SOS Alarm tar AmbuAlarm hand om ytterligare uppföljningsinformation.
– I vårt uppdrag ingår att serva regionens politiker och tjänstemän med statistik och uppföljningsanalyser från ambulanssjukvården.
– Vi kartlägger och rapporterar in exempelvis trender vad gäller antal uppdrag, utnyttjandegraden av ambulanser, anspänningstider, väntetider för patienten osv. Vi sköter också alla strategiska kontakter mellan VGR:s prehospitala verksamheter och SOS Alarms larmcentral.
AmbuAlarm är också den enhet som ansvarar för införandet av Rakel i regionen.
Hur har det då fungerat med prioritering och dirigering i Västsverige sedan AmbuAlarms start?
– SOS uppfyller de flesta delarna i avtalet. Dock har vi stora problem att få en stabil bemanning för prioriteringsfunktionen, det vill säga tillräckligt med legitimerade sjuksköterskor. Just nu finns det vakanser som påverkar svarstider och kvalitet negativt, berättar Bengt Asplén.
I övrigt är han positiv:
– Vissa delar av arbetet har förbättrats kraftigt i och med vårt nya avtal. Vidare har tekniken blivit mycket stabil tack vare SOS Alarms nya reservsystem, som gör att vi kunder inte märker av driftstörningar i de ordinarie systemen.
I höst är det halvtid för både SOS Alarms avtal med VGR och för AmbuAlarms verksamhet som kontrollfunktion. Västra Götalandsregionen arbeter nu internt med att besluta hur de ska gå vidare med avtalsfrågan och det finns tre alternativ:
– Förlängning av nuvarande avtal med SOS Alarm.
– Förlängning, men med minskad omfattning av uppdraget.
– Ny upphandling.
När det gäller ambulanssjukvårdens upphandling av den här typen av tjänster så står AmbuAlarm för en viktig princip, tycker Bengt Asplén:
– Om det ska vara någon vits med en upphandling som stadgar en rad kriterier för verksamheten, så måste man också ha ett verktyg som kartlägger och utvärderar arbetet som utförs. Då kan alla aktörer spela med öppna kort om vad man faktiskt levererar, menar han.

ANNONSER