Dramatisk krock iscensattes i Ängelholm – unik utbildning för olycksutredare

I veckan isensattes en allvarlig olycka i Ängelholm, där två personbilar kört in i ett tåg. Övningen markerade avslutningen på en årlig kurs hos Trafikverksskolan, där deltagare från hela Skandinavien utbildar sig till utredare för olyckor i spårtrafik.

CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. Och nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram för att stärka beredskapen i Sverige.

I en kartläggning konstaterar beredskapsmyndigheter att behoven av säker kommunikation via satellit ökar kraftigt under de närmaste två till fem åren.

Polisförbundet växer – under förra året ökade antalet yrkesverksamma poliser med 2 procent.

Om du vistas i Stockholms skärgård vecka 37, 38, 42 och 43 kan du möta flera av Kustbevakningens båtar i höga farter.

Kustbevakningens nya generaldirektör är på plats. Lena Lindgren Schelin tar över i ett läge där samhällsutvecklingen och omvärlden ställer höga krav i uppdragen miljöräddning till sjöss och sjöövervakning.

Idag börjar tvådagars konferens för ambulanspersonal på Thorn Hotel Oslo Airport . Konferensen arrangeras av AmbulansForum, och i år är det 50 år sedan den första konferensen hölls som då hette Ambulans73.

Programmet för kongressen är sammansatt för att belyser utmaningar inom ambulansen i framtiden. Den inleds med möte för insatsledare inom ambulanssjukvården och vårdutvecklare som träffas för att dela erfarenheter.

Det finns ett stort missnöje mot de nya arbetstidsreglerna som snart träder i kraft inom bland annat vården. Det här har försatt ambulanssjukvården i Sollefteå i en djup kris där mer än halva personalstyrkan har sagt upp sig.

Nu tas flera steg för att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i länet. En successiv övergång till att driva all vägburen ambulanssjukvård och jour- och akutläkarbilsverksamhet inom ramen för regionägd verksamhet samt att psykiatriambulansen finns tillgänglig dygnet runt är exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om under tisdagen.

Han har jobbat som polis i 32 år – 23 av dem som helikopterpilot.

– Få fortsätter ett brott när vi är i närheten. Vi hörs och syns väldigt väl, säger han när SVT träffar honom på Polishögskolan i Solna.