Regionstyrelsen godkände ny handlingsplan för prehospital och mobil vård

Idag beslutade regionstyrelsen att godkänna handlingsplan för prehospital och mobil vård i Skåne, satsa 845 miljoner kronor på dagens sjukhus i Helsingborg och att utvidga projektet ny vårdform närsjukvårdsteam med team i Ystad och Kristianstad.

Den person som i höstas hotade två sjuksköterskor med ett pistolliknande föremål i samband med en ambulansutryckning döms nu till fängelse för bland annat sabotage mot blåljusverksamhet. ”En enorm vinst”, säger stationschef Linda Orrvik.

Rekryteringen gick för fort. En ambulanssjukvårdare fick börja göra sjuksköterskeuppgifter på jobbet innan hans falska examenspapper kontrollerats gentemot Socialstyrelsen.

Är du intresserad av prehospitala beslutstöd i samband med bedömning och omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa? Nu söker Högskolan i Borås en doktorand i Vårdvetenskap vid Forskarskolan SHIFT CARE. Avhandlingens övergripande syfte är att i samverkan med andra sjukvårdsorganisationer som primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och psykiatri utforma ett prehospitalt beslutstöd för bedömning och hänvisning av patienter med psykisk ohälsa till lämpligaste vårdnivå.

Region Skåne skänker en akutambulans och utrustning till det krigsdrabbade Ukraina. Bland annat skickas ett stort antal kompletta, portabla utrustningar för patientövervakning och hjärtstart.

I år står Storstockholms brandförsvar som värd för Kvinnor inom räddningstjänstens årliga nätverksträff. Välkommen att delta den 11–12 oktober i Stockholm.

Ambulanssjuksköterskor från Region Jönköpings län på SOS Alarm i Jönköping har blivit verklighet. Och med det har också antalet mil som ambulanserna rullar minskat drastiskt. – Man har verkligen märkt att vi gör skillnad, säger Anette Westman, ambulanssjuksköterska och inre befäl på SOS Alarm.

11 timmars dygnsvila måste gälla även blåljusorganisationer enligt EU. Från och med i höst kan personalen inte längre jobba dygnslånga arbetspass vilket har lett till att minst ett femtontal anställda inom Region Gävleborg tänker säga upp sig.

– Det är inte värt att fortsätta, säger Sandra Jonsson, ambulanssjuksköterska i Jättendal.

Över en och en halv miljon människor passerar akutmottagningarna på Sveriges sjukhus varje år. Alla patienter prioriteras enligt ett system med gradering för hur snabbt de behöver vård, så kallad triage. Trots det skiljer sig bedömningarna åt. Men med enkla förändringar skulle det svenska triagesystemet RETTS© kunna bli mer effektivt, visar sjuksköterskan Sara Wireklint i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap.

I slutet av april möttes fjorton olika aktörer i Västmanland för en övning helt ägnad åt samband. Syftet var bland annat att öva metoder och teknik för att säkerställa Rakeltäckning i fält, och att lära av varandra.