ELDSJÄLAR, ENGAGEMANG, passion och idéer


Eldsjälar är personer som engagerar sig starkt i en specifik frågeställning och därtill drivs av en brinnande entusiasm. Eldsjälar är sällan rädda för det som är nytt och okänt. Istället ser de möjligheter och mobiliserar krafter där vi andra ser problem. Eldsjälar, engagemang, passion och idéer saknas inte ute i ”Blåljusvärlden”. Här finns både enskilda personer och personalgrupper som har en genuin vilja att förbättra blåljussektorn genom att driva sina hjärtefrågor. En viktig faktor som gör skillnad.
Det arbete som ni gör betyder otroligt mycket så fortsätt engagera er och engagera er gärna ännu mer. Nyttan av detta visas inte minst i denna tidskrift.

Önskeambulansen har funnits i Israel sedan 2009. Läs reportaget på sidorna 34-36.
I Blekinge har den funnits sedan 2011. Blekinge-föreningen består av ideella krafter som hjälper svårt sjuka människor och funktionshindrade att förbättra livskvalitén med transport till och från en önskad destination.
Många människor har inte möjlighet att få hjälp av anhöriga och det offentliga. Då är en Önskeambulans det optimala komplementet. En ambulans som utan kostnad tar patienten dit hen vill åka. Till ett bröllop, göra en utflykt i naturen, gå på en fotbollsmatch, besöka andra platser eller ta del av händelser med speciell betydelse.
Önskeambulansens absoluta syfte är enkelt uttryckt – en förbättrad livskvalité för svårt sjuka och funktionshindrade – genom att erbjuda professionell transport.
– Ju fler vi är som kan uppfylla detta dolda behov, desto bättre.

Blåljusstiftelsen och tidningen Samverkan 112, vill sprida och utveckla Önskeambulansidén över hela Sverige. Ett första steg har varit att bilda Önskeambulansen Sverige (ÖS), en ideell förening, som äger varumärkesskyddat namn och logotyp. Finessen med en riksförening är att uppnå enhetlighet från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Blåljusstiftelsen och ÖS har som mål att vara till hjälp och stöd för såväl nya som existerande ideella Önskeambulansföreningar. Vi vill ge projektet en rejäl knuff framåt och tänka nytt, i lite okonventionella banor. Att drömma stort kostar som bekant inget.
Entusiasternas tid är nu…

Genom delat redaktörskap och ett nära samarbete med CISA och deras operativa grupp, ett Kamprad-finansierat centrum vid Linnéuniversitetet i Växjö, har tidskriften Samverkan 112 och Blåljusstiftelsen fått nya kunskapsarenor, till stor nytta och gagn för Er – vår kära läsekrets.
Missa inte höstens kostnadsfria samverkanskonferens som kommer att hållas vid Linnéuniversitetet i Växjö den 23-24 oktober, se särskild annons på sida 15.
Vi ses i slutet av september! Till dess önskar jag er alla en riktigt skön och behaglig sommar!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


 

Välkommen till vår kostnadsfria 2-dagars konferens

Konferensen anordnas förutom i samverkan med Blåljusstiftelsen, med Ambulance Health Research Network (AHRN). AHRN bildades 2014 för att främja och stärka vårdforskning inom prehospital och hospital akutsjukvård.

tack för ännu ett fantastiskt år

Snart håller du i din hand det 92:a numret av Samverkan 112. Det är min förhoppning, att vi även denna gång lyckats skildra en del, av det som är på gång runtom i vårt avlånga land. Redaktionen har fått många bra tips och artikeluppslag under året – från er – vår högt uppskattade läsekrets.

nationellt mål för insatstider

I förra utgåvan av Samverkan 112 nr 2/3 redovisade vi responstider för ambulanssjukvård och räddningstjänst runtom i Sverige. Tiden från det att larmcentralen (112) får larmet till dess att första räddningsenhet är framme. Ambulanssjukvårds mediantid för hela riket var i fjol 15 minuter. Det är allom känt att Sveriges topografi och terräng varierar stort mellan […]

samverkan är och ska vara ett nyckelord…

Och jag skulle vilja gå ännu ett steg längre och slå fast att samverkan är ett måste, inte bara ett nyckelord. Men först av allt. I skrivande stund går mina tankar till en blåljusmedarbetares anhöriga och kollegor. Hundföraren Pierre Nilsson, 37, och hans tjänstehund Hulken omkom nyligen i en trafikolycka utanför Hässleholm. Båda var, runt […]

Omtanke och generösitet

Att skriva ledaren till det här numret av Samverkan112 känns lite speciellt, eftersom det är sexton år sedan jag skrev ledaren till den första utgåvan av tidningen, som kom ut i mars 2002.