Vi kan aldrig slå oss till ro


”Ensam är stark!” Möjligen i Ibsens drama varifrån citatet hämtats, men inte i verkligheten och absolut inte inom verksamheter som sysslar med blåljuslarm.

En sak är säker. Samtliga artiklar i denna tidning, som du just nu bläddrar i, konkurrerar om all tänkbar uppmärksamhet. Trots detta väljer jag att rikta en del av ljuset mot 333 sjöräddare inom Stockholms län som ska utbildas i att ge syrgas till akut sjuka eller skadade personer. Det här möjliggörs genom ett samarbete mellan Region Stockholm, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS).
Sjöräddarna fyller en viktig funktion och påbörjar ofta livsuppehållande insatser tills ambulanspersonal är på plats.Nu stärks deras förmåga. Att tidigt kunna ge syrgas vid till exempel drunkningstillbud kan vara direkt livsavgörande.

Tankarna går tveklöst till höstens skriverier i media som berättade att räddningstjänstens personal i sydliga delar av detta avlånga land förbjöds att ge syrgas. Ett beslut som möttes av mycket skarp kritik. När professionen har så olika uppfattningar om syrgasens vara eller icke vara, då blir det riktigt knepigt.

Alla extrema händelser griper tag i oss och ruskar om ordentligt. Tankarna går bland annat till organiserad brottslighet, extrema natur- och väderhändelser men inte minst till terrorism. Samhällets beredskap för nämnda extremhändelser bygger på att alla tar ansvar för sin verksamhet. Att rädda människoliv förutsätter effektiva och samordnade insatser. Samverkan och utbildning är ledstjärnan.

PHTLS utbildningen riktar sig till alla professioner som på ett eller annat sätt kan komma i kontakt med traumapatienter i sin dagliga arbetsmiljö. Utbildningen betonar lagarbetet oavsett bakgrund, tillhörighet eller medicinsk kunskapsnivå. I våra grannländer Danmark och Norge är PHTLS utbildning obligatorisk för flera professioner. I Sverige finns i dagsläget inget sådant krav. Utbildningen ska vara frivillig anser Socialstyrelsen. Rätt eller fel?

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


 

SAMVERKAN SER TILL HELHETEN

ÅRET VAR 2002 och min ledare, i det första numret av tidskriften Samverkan 112, hade just denna rubrik. Budskapet gäller mer än någonsin även idag. Tidskriften har och ska alltid framhålla värdet av samverkan, med extra stort fokus på helheten.

Vid en kritisk medicinsk händelse – stor som liten – finns alltid en mänsklig existentiell kris som kräver ett professionellt omhändertagande

Vad är ett människoliv värt egentligen?
För flertalet – i alla fall här i Sverige – är det självklara svaret ”hur mycket som helst”. Men då ses frågan och svaret utifrån ett svenskt sociokulturellt och individuellt perspektiv vid en enskild kritisk händelse där räddnings- och medicinska resurser är näst intill obegränsade.

Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser

Ett prestigelöst och naturligt samarbete över alla organisations- och professionsgränser är temat för årets CISA-konferens. Helt kostnadsfri 2-dagars konferens på Linnéuniversitetet i Växjö.

ELDSJÄLAR, ENGAGEMANG, passion och idéer

Eldsjälar är personer som engagerar sig starkt i en specifik frågeställning och därtill drivs av en brinnande entusiasm. Eldsjälar är sällan rädda för det som är nytt och okänt. Istället ser de möjligheter och mobiliserar krafter där vi andra ser problem. Eldsjälar, engagemang, passion och idéer saknas inte ute i ”Blåljusvärlden”. Här finns både enskilda personer och personalgrupper som har en genuin vilja att förbättra blåljussektorn genom att driva sina hjärtefrågor. En viktig faktor som gör skillnad.

Välkommen till vår kostnadsfria 2-dagars konferens

Konferensen anordnas förutom i samverkan med Blåljusstiftelsen, med Ambulance Health Research Network (AHRN). AHRN bildades 2014 för att främja och stärka vårdforskning inom prehospital och hospital akutsjukvård.