Vi vill uppmärksamma och stödja


Jag tackar för förtroendet att få skriva ledaren i detta nummer. Det är tidigt lördag morgon, jag sitter vid köksbordet och ser solen färga himlen röd och spegla sig i sjön.

Det blir en vacker höstdag. Lyssnar samtidigt på nyheterna där de säger att det under natten skett x-antal förmodade attentat och misstanke om mord. Det är så vår värld är, både vacker och skrämmande på samma gång.

Känner en otrolig tacksamhet till alla som arbetar inom människovårdande yrken, ni har verkligen en betydelsefull men samtidigt utsatt roll i dagens samhälle.

På vårt sätt vill vi uppmärksamma och stödja er i ert arbete. Den 24-25 oktober anordnar CISA sin årliga konferens (se fullständigt program på sidorna 34-35) med syfte att lyfta och diskutera svåra frågor, problematisera vårt dagliga arbete kopplat till akut vård och visa på möjligheter för resurs- och tidsbesparande utbildning för mental förberedelse i komplexa situationer.

I Kamprads anda är konferensen kostnadsfri för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta, ”Till nytta för de många människorna”. Varmt välkomna! Anmälan sker via CISA hemsida;
www.lnu.se/cisa

Jag skulle också vilja lyfta upp en, för nationell samverkan inom akut vård, viktig fråga; Vem kommer i framtiden vara redaktör för tidskriften Samverkan112?

Allas vår eldsjäl, Sven Åsheden, som har grundat tidskriften och mer eller mindre arbetat ideellt med denna under 17 år kommer efter lång och trogen tjänst att varva ner och dra sig tillbaka.

Vi i CISA kommer fortsättningsvis vara medredaktörer men vi har ingen möjlighet att vara huvudansvariga. Vi söker därför med ljus och lykta efter en driven och engagerad medarbetare som kan ta över redaktörskapet.

I ett vidare perspektiv har tidskriften inte endast fungerat som en nationell nyhetskanal för ”Blåljuspersonal”, den har även i mångt och mycket fungerat som en sammanbindande länk mellan olika professioner och organisationer inom den akuta vården som, genom CISA´s intention, inkluderar hela vårdkedjan från skadeplats till operation.

Vi sträcker härmed ut handen och vill gärna ha hjälp med att fortsätta Sven´s goda gärning; att sprida en samlad kunskap om samverkan mellan professioner och organisationer inom akut vård.

Hör gärna av er och varmt välkomna till vår kostnadsfria konferens med flera utställare och många aktuella och viktiga frågeställningar.

Carina Elmqvist
docent, vetenskaplig ledare CISA
carina [dot] elmqvist [at] lnu [dot] se


 

Vi kan aldrig slå oss till ro

”Ensam är stark!” Möjligen i Ibsens drama varifrån citatet hämtats, men inte i verkligheten och absolut inte inom verksamheter som sysslar med blåljuslarm.

SAMVERKAN SER TILL HELHETEN

ÅRET VAR 2002 och min ledare, i det första numret av tidskriften Samverkan 112, hade just denna rubrik. Budskapet gäller mer än någonsin även idag. Tidskriften har och ska alltid framhålla värdet av samverkan, med extra stort fokus på helheten.

Vid en kritisk medicinsk händelse – stor som liten – finns alltid en mänsklig existentiell kris som kräver ett professionellt omhändertagande

Vad är ett människoliv värt egentligen?
För flertalet – i alla fall här i Sverige – är det självklara svaret ”hur mycket som helst”. Men då ses frågan och svaret utifrån ett svenskt sociokulturellt och individuellt perspektiv vid en enskild kritisk händelse där räddnings- och medicinska resurser är näst intill obegränsade.

Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser

Ett prestigelöst och naturligt samarbete över alla organisations- och professionsgränser är temat för årets CISA-konferens. Helt kostnadsfri 2-dagars konferens på Linnéuniversitetet i Växjö.

ELDSJÄLAR, ENGAGEMANG, passion och idéer

Eldsjälar är personer som engagerar sig starkt i en specifik frågeställning och därtill drivs av en brinnande entusiasm. Eldsjälar är sällan rädda för det som är nytt och okänt. Istället ser de möjligheter och mobiliserar krafter där vi andra ser problem. Eldsjälar, engagemang, passion och idéer saknas inte ute i ”Blåljusvärlden”. Här finns både enskilda personer och personalgrupper som har en genuin vilja att förbättra blåljussektorn genom att driva sina hjärtefrågor. En viktig faktor som gör skillnad.