Kritiska gränser i realtid

Numera finns det ett hjälpmedel för brandkårer och annan räddningstjänst just med syftet att ta reda på allt om sådana giftutsläpp i realtid.

Det handlar om CanarIT S.O.S, som ska användas i tätorter vid eldsvådor och andra olyckor som ger upphov till akuta luftföroreningar. Systemet består av tjugo mobila, sladdlösa, vattentäta enheter, utplacerade på strategiskt valda platser spridda över olika delar av staden.

Varje enhet mäter, med hjälp av avancerad nanoteknologi, kontinuerligt nivåer av ozon, kvävedioxid och övriga hälsofarliga partiklar, men även luftfuktighet, temperatur och andra variabler. Dessa uppgifter sänds i realtid, via GSM eller trådlösa nätverk, till en online databas, där de sammanställs. Lämplig personal kan sedan få tillgång till dem via internet eller sms för vidare analys.

Ju fler och tätare enheter som finns utplacerade och som mäter luftföroreningarna, desto mer detaljerad blir den information som når databasen och i förlängningen även den totala bilden av katastrofläget. Dessa fakta förmedlas sedan vidare till brandkåren och andra räddningstjänster, för att hjälpa dem att skydda allmänheten ute på fältet.

Till minne av kanariefåglar. – Tack vare vårt system, kan alla inblandade löpande veta exakt vilka föroreningar som finns var och i vilka halter, förklarar Irad Kuhnreich, VD för AirBase Systems, företaget bakom CanarIT S.O.S, och en av dess grundare.

AirBase Systems grundades för två år sedan och verksamheten ligger redan bakom ett antal olika produkter för mätning av luftkvalitet, där den senaste i raden är CanarIT S.O.S.

– Vi kallade vår uppfinning ”CanarIT”, till minne av de kanariefåglar som tidigare under historiens gång användes för att undersöka förekomsten av giftiga gaser i gruvor, berättar Liad Ortar, ansvarig för kundrelationerna vid AirBase Systems. Nuförtiden behöver emellertid ingen fågel riskera sitt liv för att vi ska få veta om ett visst område är säkert eller inte.

Och just med målet att rädda liv var det som ledarna för företaget bestämde sig för att utveckla systemet för att användas vid bränder i stadsmiljö:

– Städer är mycket känsliga platser, säger Kuhnreich vidare. Varje olycka som förorsakar giftiga utsläpp riskerar att mycket fort utvecklas till en hälsofarlig situation för ett stort antal människor. För att räddningsarbetarna ska kunna skydda allmänheten, är det därför ytterst viktigt att de har tillgång till kontinuerliga, aktuella och detaljerade uppgifter från stadens gator. Endast på detta sätt vet de exakt var ”giftmolnet”, från till exempel en olycka i en färgfabrik, befinner sig, vad det innehåller och i vilken riktning det rör sig.

Giftinformation i realtid. CanarIT S.O.S finns på ett antal platser över hela världen, där de vanligaste kunderna är kommuner, som inskaffat cirka fyrtio mobila enheter samt den programvara som behövs. Dessa enheter har placerats ut i städerna och är redo för att komma till användning i en katastrofsituation.

– På ett par platser har systemet redan används vid olika kriser, med mycket goda resultat, understryker Kuhnreich.

– Bränder och andra olyckor är mycket svåra att förutse, men nu har vi möjlighet att, på avstånd, följa den giftiga rökens spridning och på så sätt minska riskerna för privatpersoner, genom att kontinuerligt kunna upplysa dem om det aktuella läget, avslutar han.

Det ökade antalet intresserade av AirBase Systems produkter visar att många håller med om detta.

Text: Elliot Turvall   Foto: AirBase Systems och Israels brandkår

ANNONSER