När volontära krafter tar vid

Ideella initiativ är inget nytt för Sverige. Historien är full av exempel på hur människor förenats och skapat olika sammanslutningar för olika ändamål.

Region Halland befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge

Landsting efter landsting flaggar för nya arbetsmodeller, som mer riktigt borde nämnas vid kraftfulla besparingsåtgärder på grund av svag prioritering- och ekonomistyrning. Nyligen införde ambulanssjukvården Halland så kallad ”flytande ambulanssjukvård” på försök.

Filosofiska verktyg inom ambulanssjukvården

I stort sett alla livsfrågor berör det filosofiska fältet. Vissa hävdar att den tidiga psykologin föddes ur filosofin och det senare släktskapet med ämnet omvårdnad är tydligt. Därför tror jag att filosofi kan fylla en viktig funktion inom ambulanssjukvården.

Henriks krönika

Nu är det igång på allvar

Meningen som utgör rubrik till denna artikel, är hämtat från en händelse i Paris, en kväll i början av september 1939. Och ”det”, det är kriget. Människor organiserade sig för att spika upp mobiliseringsplakaten på husväggar och plank.

Henriks krönika

Blygsamhetens beredskapsmantel börjar bli tunn

Beredskapsfrågan diskuteras nu mer flitigt och jag tror att det kommer bli en viktig valfråga inför kommande valrörelse. Allt fler börjar ifrågasätta landstingens tjusiga foldrar i fyrfärg, där beredskapen vid en första anblick ser ut att vara heltäckande och på tå.

1000 timmars sorg för Göteborg*

I Skåne rasar fackliga företrädare över 100 avställda ambulanstimmar, och ett enskilt bolag hängs gång efter annan ut som den stora syndabocken.