Hearing – Upphandling av livsviktig samhällsberedskap 2017-2025

Hearing som upphandlingsenheten inom Stockholms läns landsting bjudit in till. Temat var att diskutera och låta intressenter få inkomma med synpunkter på den kommande upphandlingen av prehospitala läkarfunktioner, vägburen ambulans, sjuktransporter samt liggande persontransporter.

Tysthetskulturen kan brytas

Ni har säkert mött på arbetsgivare som ber er sätta tand för tunga och hålla flabben stängd. Det kan bland annat röra sig om frågor om uteblivna övningar, allvarliga brister i fordonsflottan eller indirekta uppmaningar att bryta mot lagar som reglerar arbetstid, arbetsmiljö eller läkemedelshantering.

Henriks krönika

When The Ambulanssjukvårdare Go Marching In

Enligt de tre ambulansbolagen i Stockholms län: landstingsbolaget AISAB, familjeföretaget Samariten AB och Falck Ambulans AB så är satsningen på ambulanssjukvårdare nödvändig. Även den landstingsdrivna ambulansverksamheten stämmer in i ropet efter ambulanssjukvårdare.

Förbered er på en bakfylla av sällan skådat slag

Idag finns det landsting, kommuner och statliga myndigheter som kör på i sagans manér. Det talas om gränslösa, dynamiska och flytande ambulanser och om flexibla produktionsbaserade dirigeringar. Det talas om brandmän som ska veta sina plats och inte ifrågasätta illa förankrade kollektivavtal.

Henriks krönika

Gör inte ambulanssjukvårdare till sjukvårdens Svarte Petter

Flera landsting och privata vårdgivare (ambulansbolag) brottas med minskade skatteintäkter och hög personalomsättning. Mycket talar för att samhället går några tuffa år tillmötes och det är och kommer även bli ekonomiskt kännbart för svensk ambulanssjukvård.

Henriks krönika

När larmet går – då dom står

För en tid sedan satt jag bekvämt på ett café i en galleria i en svensk stad. Jag drack gott färskbryggt kaffe och bläddrande i tidningen Samverkan 112, när utrymningslarmet plötsligt började ljuda. Uppmaningen var att lämna byggnaden omedelbart.