Henriks krönika

Alkohol- och drogtester

Det finns inget gott att hämta ur ett missbruk. Det tror jag de flesta kan hålla med om.

Henriks krönika

Profession och legitimitet uppnås inte genom sänkta krav

I dagarna flaggade ambulansbolag på sina webbsidor om en kurs för ambulanssjukvårdare som de själva skapat. Ungefär samtidigt skriver tidningen Kommunalarbetaren om Kommunals arbete för ett införande av legitimation för undersköterskor.

Vad vi inte visste om varandra

Det är nog få yrkesgrupper som kommer så pass nära varandra som blåljuspersonal som arbetar som en duo, inte sällan också helt beroende av varandra. Under långa arbetspass hinner många ämnen avhandlas mellan larmen. Det händer att ett blåljusfordon blir vad man kan likna med ett slutet bikt rum, där allehanda frågor avhandlas under sol och måne.

Henriks krönika

Historien upprepar sig – men målbilden är en annan

Jag ägnade några kvällar till läsning av gamla nummer av tidningen TM Räddningsmedicin (1997 till 1999). Det var intressant att åter läsa artiklarna kring delegering och följa Socialstyrelsens arbete för att förändra regelverket rörande ambulanssjukvården. Frågan om sjuksköterskor i ambulans var under denna tidpunkt milt sagt en het potatis, som vållade debatt.

När volontära krafter tar vid

Ideella initiativ är inget nytt för Sverige. Historien är full av exempel på hur människor förenats och skapat olika sammanslutningar för olika ändamål.

Region Halland befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge

Landsting efter landsting flaggar för nya arbetsmodeller, som mer riktigt borde nämnas vid kraftfulla besparingsåtgärder på grund av svag prioritering- och ekonomistyrning. Nyligen införde ambulanssjukvården Halland så kallad ”flytande ambulanssjukvård” på försök.