Save the date!

Här kan du läsa mer: … [Läs mer...]

SSG Ambulans i Sverige AB får avslag av Förvaltningsrätten

Den 29/3 2018 avslog Förvaltningsrätten i Stockholm SSG:s överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst. Domskälen bygger i stora drag på att … [Läs mer...]

Ambulanspersonalens hyllade insats i Tibro (Video).

[Läs mer...]

Samarbete runt IT och eHälsa inom svensk ambulanssjukvård

Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, och PICTA, Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park kommer att utöka sitt samarbete för att driva på utveckling, … [Läs mer...]

Unika larmdata utvecklar ambulanssjukvården

            En åldrande befolkning, urbanisering, stängda vårdavdelningar och tekniska innovationer påverkar i hög grad ambulans- och … [Läs mer...]

Varumärket Samverkan 112

Tidningen Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Communications AB. Förlaget är privatägt och står ägar- och åsiktsmässigt helt oberoende i förhållande till företag, fackliga organisationer, … [Läs mer...]

Region Örebro län väljer MobiMed Smart från Ortivus

Region Örebro län har valt Ortivus lösning MobiMed Smart i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Efter sedvanlig överprövningsperiod, 10 dagar, kan avtal tecknas mellan Region … [Läs mer...]

Intelligenta nycklar – för en säkrare och effektivare framtid

Den stora nyckelknippans tid är förbi. Framtiden heter intelligenta nycklar och är både säkrare, effektivare och tryggare. Det första nyckelskåpet har installerats på station … [Läs mer...]

Skåne stärker sin ledningsförmåga vid stora händelser

Den 11 januari övergår Skånes räddningstjänster till en ny struktur för övergripande och strategisk ledning vid insatser. En ny ledningsfunktion inrättas -  en regional räddningschef i beredskap … [Läs mer...]

Förbättrat ekonomiskt resultat för Ambulans i Region Halland

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa hade sammanträde idag den 27 september.  På dagens möte behandlades uppföljningsrapport 2 till och med augusti. Rapporten visar på ett positivt ekonomiskt … [Läs mer...]