Kvinnor söker sig bort…


Mer än 40 procent av de kvinnor som utbildat sig till brandman eller brandingenjör under åren 2007-2016 arbetar i dag inte i räddningstjänsten. En stor majoritet av de tillfrågade kvinnorna som har arbetat inom räddningstjänst men inte längre gör det, anser att det förekommer kränkningar och diskriminering på grund av kön. Det visar en studie från Karlstads universitet, som MSB har beställt.

På uppdrag av MSB har forskare vid Karlstads universitet skickat ut enkäter till samtliga studerande som under åren 2007-2016 gått utbildningen skydd mot olyckor, SMO, eller påbyggnadsåret för brandingenjörer, RUB. Närmare hälften av totalt 2 263 personer svarade. Resultaten visar att kvinnorna i större utsträckning sökt sig bort från räddningstjänsten:

  • 41 procent av de tillfrågade kvinnorna arbetar i dag inte i räddningstjänsten.
  • 29 procent av de tillfrågade männen arbetar i dag inte i räddningstjänsten

– Det behöver inte vara problematiskt för individen att man söker sig bort. Det kan ju vara så att man hittar något annat som man hellre vill göra. Men en del, både kvinnor och män, svarar tydligt att de är besvikna. För räddningstjänsten kan det vara problematiskt om kompetenta personer väljer bort arbetsplatsen på grund av arbetsmiljöfrågor, säger Lena Grip, forskare.

Över hälften av de kvinnor som inte längre arbetar i räddningstjänsten anger bristen på jämställdhet som ett skäl. Både kvinnor och män uppger dessutom begränsade möjligheter att göra karriär, få mer avancerade arbetsuppgifter och löneläget som orsaker till att de inte jobbar kvar.

Många, totalt 7 av 10 upplevde, att de alltid eller större delen av tiden hade känslan av att arbetet var meningsfullt. Majoriteten upplevde även stöd från arbetskamrater och att man visste vad som förväntades av en i arbetet och att det fanns tillräckligt med tid att utföra uppgifterna.

Majoriteten av kvinnor som inte jobbar kvar i räddningstjänsten såväl som kvinnor som gör det upplever att det förekommer kränkningar eller diskriminering kopplat till kön på arbetsplatser de varit på inom räddningstjänsten.

  • För de kvinnor som i dag inte jobbar kvar i räddningstjänsten är siffran nästan 80 procent, och för männen 41 procent.
  • Bland kvinnorna som är kvar i branschen svarar 70 procent att det förekommer, bland männen 4 procent.
  • Cirka 56 procent av kvinnorna som jobbar i räddningstjänsten i dag uppger att de själva blivit utsatta och cirka 7 procent av männen.

I enkäten gavs möjlighet att ge öppna svar och studien kompletteras även med individuella intervjuer. Jargong och attityder beskrivs som ett övergripande problem och kravet på att ”passa in” gör det svårt att på allvar uppnå mångfald i organisationerna, enligt de tillfrågade.

För tio år sedan var Lena Grip och Stefan Karlsson med och gjorde en annan stor enkätstudie om räddningstjänsten.

– Vi är lite förvånade över att det ser lika illa ut med jämställdheten nu. Det har ju ändå satsats en hel del inom området, både från myndigheten och enskilda räddningstjänster, säger Stefan Karlsson.

MSB har tagit fram en handlingsplan för att stärka räddningstjänst i arbetet med att uppnå jämställdhet och mångfald i samverkan med bland andra räddningstjänstorganisationer. Målbilder är satta till 2030 och åtgärderna berör också MSBs egen verksamhet i form av de utbildningar myndigheten tillhandhåller för dem som vill arbeta inom skydd mot olyckor.

Länk till nyhet inriktning och handlingsplan

Länk till rapporten Räddningsutbildades karriärval

Ämnen

Taggar


 

ANNONSER