Utökad kapacitet i Uppsala


SOS Alarm bedriver verksamhet inom alarmering, jour och beredskap på sammanlagt 15 SOS-centraler runt om i landet. SOS-centralen i Uppsala öppnades 2019. Nu ska kapaciteten utökas genom fler SOS-operatörer, sjuksköterskor och ledare.

– Nödsamtalen till 112 ökar stadigt och samhället står inför nya hot och säkerhetsutmaningar. För att kunna möta efterfrågan på larm- och trygghetstjänster behöver SOS Alarm skala upp verksamheten och öka kapaciteten ytterligare. SOS-centralen i Uppsala får fler medarbetare och ett stärkt lokalt ledarskap för att kunna hjälpa såväl Uppsala som andra delar av landet, säger Jannice Mattsson, chef för den operativa verksamheten inom SOS Alarm.

SOS Alarm erbjuder ett brett utbud av tjänster med allt från alarmering via larmnumret 112 till krisberedskapstjänster och säkerhets- och jourtjänster. Uppsalacentralen blir ett nav för det operativa arbetet i dess närområde. Centralen kommer även ha ett särskilt ansvar för SOS Alarms kameratjänster som bevakar allt från skolor, byggarbetsplatser och obemannade butiker till tågdepåer och vattentäkter.

Rekryteringen av nya medarbetare är planerad att pågå under hösten 2021 och våren 2022.

Källa: SOS Alarm  Foto: SOS Alarm


 

ANNONSER