Save the date!

CISA KONFERENS: I samverkan med Blåljusstiftelsen och tidskriften Samverkan 112

Ambulanspersonalens hyllade insats i Tibro (Video).

63 äldre människor, de flesta demenssjuka och funktionsnedsatta, räddades undan branden på Allégården i Tibro under natten 26 januari. Räddningsinsatsen har hyllats av många och ambulanspersonalen vid Skaraborgs Sjukhus visade att alla övningar gav resultat när det väl blev skarpt läge.

Pressmeddelande

Samarbete runt IT och eHälsa inom svensk ambulanssjukvård

Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, och PICTA, Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park kommer att utöka sitt samarbete för att driva på utveckling, nyttiggörande och innovation inom IT och eHälsa inom ambulanssjukvården.

Pressmeddelande

Unika larmdata utvecklar ambulanssjukvården

En åldrande befolkning, urbanisering, stängda vårdavdelningar och tekniska innovationer påverkar i hög grad ambulans- och helikoptersjukvården. Hittills har det inte funnits verktyg för att simulera vad som blir följden av förändringar – men nu är det på gång.

Pressmeddelande

Varumärket Samverkan 112

Tidningen Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Communications AB. Förlaget är privatägt och står ägar- och åsiktsmässigt helt oberoende i förhållande till företag, fackliga organisationer, intresseorganisationer och politiska partier.

Pressmeddelande

Skåne stärker sin ledningsförmåga vid stora händelser

Den 11 januari övergår Skånes räddningstjänster till en ny struktur för övergripande och strategisk ledning vid insatser. En ny ledningsfunktion inrättas –  en regional räddningschef i beredskap (RRC). Den regionala räddningschefen har ett särskilt ansvar för inriktning av insatser och samordning med andra myndigheter och ett ansvar att säkerställa att räddningstjänsterna är ändamålsenligt ordnade.

Pressmeddelande

Förbättrat ekonomiskt resultat för Ambulans i Region Halland

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa hade sammanträde idag den 27 september. På dagens möte behandlades uppföljningsrapport 2 till och med augusti. Rapporten visar på ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut.