Nya regler för körkort och diabetes


Insulinbehandlad typ 1-diabetes behöver inte längre vara ett hinder för den som vill ta körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen ändrar de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes.

Transportstyrelsen ändrar de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort för högre behörigheter oavsett typ av diabetes. Foto: Liza Simonsson
De nya reglerna kring diabetes och körkort utgår från behandling och risken att drabbas av lågt blodsocker (hypoglykemi). Liksom tidigare ställer de nya reglerna högre krav på personer med diabetes som behandlas med till exempel insulin.
– Reglerna ändras eftersom vi i dag har mer kunskap om diabetes. Det har skett en utveckling i hur sjukdomen behandlas och de hjälpmedel som finns för att hålla koll på sin blodsockernivå. Det gör att risken av att drabbas av för lågt blodsocker i dag är mindre jämfört med hur det såg ut för tio år sedan, säger Sara Magnusson, utredare på Transportstyrelsen.

Reglerna ändras också till viss del när gäller krav på hur ofta personer med diabetes behöver lämna läkarintyg om sin sjukdom. Det prövas i det enskilda fallet. För vissa kan det betyda att kravet på läkarintyg glesas ut och för andra kan intervallerna bli tätare.
Ytterligare en ändring gäller kravet på synintyg. Hittills har Transportstyrelsen begärt att personer med diabetes ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet tas nu bort från reglerna om diabetes och körkort. Om och hur ofta synintyg ska lämnas kommer i stället att prövas utifrån reglerna om syn.
De nya medicinska kraven för körkort och diabetes gäller från och med den 1 januari 2022.
Mer information om de nya reglerna

Källa: Transportstyrelsen Bilder: Transportstyrelsen och Adobe Stock


 

ANNONSER