Nytt vapen mot smugglarna


Nu börjar Tullverket använda handburen röntgen i större skala. Under första halvåret i år har röntgenapparaterna som kallas backscatters testats i Malmö och Stockholm. Som en av de första tullmyndigheterna inom EU börjar Tullverket använda backscatters på bred front och ytterligare tolv platser i landet får nu den nya tekniken.

En flaska som gömts i bil med otillåtet innehåll kan upptäckas med handburen röntgen som nu införs på bred front.
– Det är ett effektivt verktyg. När vi provade backscatters för första gången på Öresundsbron upptäckte vi gömd narkotika i en kartong utan att tulltjänstemännen behövde öppna kartongen eller lasta av den från lastbilen för att göra kontrollen. Det spar tid som vi kan använda till att göra fler kontroller, säger Oscar Lindvall, biträdande chef för Tullverkets kontrollenhet syd.

Dolda utrymmen hittas snabbt
Den nya tekniken underlättar tullkontroller som annars är tidskrävande. Det kan vara kontroller av reservdäck, tak, dörrar, stötfångare eller krockkuddar på fordon – utrymmen där Tullverket ofta hittar narkotika. En backscatter fungerar så att röntgenstrålningen studsar tillbaka till apparaten som då genererar en bild av vad som finns i det kontrollerade objektet.

– Istället för att skruva isär fordon kan vi snabbt se om det finns något gömt inuti. En kontroll som tidigare tog trettio minuter tar nu endast trettio sekunder, säger Oscar Lindvall.

Dyrt men effektivt
Tekniken har hittills testats bland annat på Öresundsbron och i Norviks hamn utanför Stockholm. I dag har Tullverket tre backscatters. Nu köps ytterligare tolv handburna röntgenapparater som kommer att tas i bruk i december. Fler backskatters kommer sedan att köpas in under de kommande åren. Den avancerade röntgentekniken är utformad så att den inte utsätter omgivningen för den skadliga röntgenstrålningen. Priset för en handburen röntgen uppgår till cirka en halv miljon kronor.
– Även om kostnaden för en backscatter är hög så räknar vi med att snabbt tjäna in den kostnaden genom snabbare och effektivare kontroller. Kan vi stoppa mer narkotika och vapen från att komma ut på gatorna så är det en stor vinst för samhället, säger Oscar Lindvall.

För mer information, fler bilder och rörlig film kontakta Tullverkets presstjänst:
0771-450 590 eller press@tullverket.se
Tipsa Tullverkets tipstelefon om smuggling eller tullbrott, ring – 90114

Källa: Tullverket  Foto: Tullverket


 

ANNONSER