Efterlysning!

Hur såg det ut på din ambulansstation förr i tiden?

Utan alla frivilliga krafter blir samhället bräckligt

Det är svårt att peka ut ett eller några ämnesområden som ”våra”. Det finns så mycket intressant att skriva om. Under det gångna året har redaktionen fått flera bra tips och artikeluppslag från vår trevliga och intresserade läsekrets.

Tuff sommar för många

Under sommaren har nyhetsmedierna bombarderat oss med larmrapporter om omänskliga belastningar inom sjukvården. Arbetsbördorna har ökat till oacceptabla nivåer.

Varför går det så ofta så illa?

Rubriker om misslyckade offentliga upphandlingar dyker med jämna mellanrum upp i medierna. Den senaste i raden är tvisten mellan Fyrklövern och MedHelp. Var brister det?

Årets mest inspirerande ”Blåljusmedarbetare”

Tidningen Samverkan 112, vill tillsammans med en av våra annonsörer, uppmärksamma den medarbetare som i det tysta och helt anspråkslöst, underlättar vardagen både för sin arbetsgivare och för sina kollegor.

Upp och nervända Sverige

Att skriva en ledare är inte alltid så lätt. När jag skriver dessa rader slås jag av att uppmärksamheten kring IVPA är påtaglig både i