Missing People visar vägen

Jag och vi tänker så det knakar. Vi är i en skakig tidningsbransch som kämpar för att behålla både läsare och annonsörer. Mediavanorna håller på att förändras och ingen vet hur länge papperstidningen kommer att överleva.
Konsumtionsmönstren är på väg att bli allt mer och mer digitala. Men det märks också att mediabranschen är lite splittrad.

Å ANDRA SIDAN är det just i sådana här lägen som det blir en extra utmaning att låta idéerna flöda och hitta ett sätt att komma vidare. Under 2013 kommer vi därför att satsa på webbaserad utbildning, interaktiva 3D PDF dokument, Augmented Reality eller Förstärkt verklighet (läs mer om detta på sida 32) och virtuell mässa i 3D miljö.

SOM REDAKTÖR ÄR jag enormt nyfiken på er läsare, både dagens- och morgondagens.
Vad vill ni ha av oss, vad önskar ni att vi använder tidningssidorna och hemsidan till?
Vad får dig att ta steget till en prenumeration på Samverkan 112? Berätta gärna om dina tips för oss! www.s112.se / Tipsa redaktionen (nederst på sidan).
Vi kämpar vidare för att Samverkan 112 även i fortsättningen ska klampa över tröskeln och in i era stationer och privata lyor.

TIDNINGEN TJUGOFYRA7, som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har granskat räddningstjänsternas mediantider vid utryckning i landets kommuner.
Snabbast är räddningstjänsten i Ystad: 7,5 minuter från larm tills man är på plats. Sju av kommunerna på tio i topp-listan ligger i Skåne och merparten av kommunerna med långa insatstider ligger i Norrland.
I jumbokommunen Pajala tar det 32,9 minuter från larm till ankomst. Avstånden bidrar förstås till de enorma skillnaderna. Men det är inte hela förklaringen. Stockholm hamnar först på plats 21 och där är det trafiksituationen som påverkar utryckningstiderna.

RIKSREVISIONEN HAR SLAGIT fast att det tar längre tid för ambulansen att komma fram idag än för några år sedan. Både regeringen och Socialstyrelsen måste göra mer för att öka effektiviteten i ambulansverksamheten och för att öka människors trygghet, menar Riksrevisionen. Lite tillspetsat skulle man kunna uttrycka, att svenska folket befinner sig i genomsnitt cirka en minut närmare döden än för tre år sedan. I april 2009 tog det tolv minuter innan ambulansen kom – i april 2012 tretton minuter.

JUSTITIEMINISTER BEATRICE ASK vill se ett bättre samarbete mellan Missing People och polisen.
Men trots att alla påtalar hur viktig denna ideella organisation är, får de inte några pengar till verksamheten.
Missing Peoples verksamhet finansieras av bidrag från privatpersoner och företag. Något statligt stöd diskuteras inte i nuläget, trots att både polisen och justitieministern talar om hur viktig organisationen är för polisens arbete.
Att polisen är beroende av samarbeten med frivilligorganisationer, det har blivit extra uppenbart nu när Missing People trätt fram.
Enligt justitieministern försvinner cirka 14 000 personer varje år. Runt 20 av dem hittas aldrig.

TIDNINGEN DAGENS SAMHÄLLE har granskat den ideella sektorn i Sverige och resultatet visar att den krymper från en redan låg nivå. Ett större ideellt intresse skulle kunna bidra med mycket, såsom mångfald, valfrihet, kvalitet och inte minst ett stort engagemang. Läs om föreningen Gränslös samverkan på sidorna 34-36.

TACK TILL TIDNINGENS ALLA LÄSARE, annonsörer, journalister, fotografer, tipsare och alla ni andra som har varit delaktiga i ett underbart samarbete under 2012.
Till sist vill jag önska ett riktigt  Gott Nytt År och tack för ett, i alla avseenden, händelserikt 2012.

På återseende!

ANNONSER