Tuff sommar för många

Långt ner på agendan. Anställda uppmärksammar regelbundet ansvariga på det faktum att de inte räcker till för en väl fungerande och patientsäker sjukvård.
All sjukvård är ständigt överbelastad. Personalen går på knäna och resurserna är knappa. Inget nytt sommarproblem. Detta känner vi igen sedan tidigare.
För att komma till rätta med problemen krävs mer personal, bättre arbetsmiljö och en lön som premierar allt slit och ett stort ansvar. Problem som ligger långt ner på sjukvårdspolitikernas agenda.

Medellivslängden ökar
Vi svenskar lever allt längre. Medellivslängden har ökat nästan utan avbrott i Sverige under 250 år i en takt som motsvarar ungefär två månader per år. Nu blir vi i genomsnitt 81,5 år och det som har bidragit allra mest till den ökade medellivslängden de senaste decennierna är bland annat den minskade dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.
Men andelen äldre med flera komplicerade hälsoproblem har ökat markant under en tioårsperiod. Och svensken i allmänhet blir allt sjukare. Åtminstone enligt Försäkringskassan som konstaterat att det så kallade sjukpenningtalet ökar.

Färre vårdplatser
Sjukhuskorridorer fylls med sängar när allt fler fasta sjukvårdsplatser blivit färre. Vårdplatserna i Sverige har minskat och har gjort det under minst tio år, vilket statistik från landets kommuner och landsting visar. Antalet disponibla vårdplatser per 1 000 invånare är 2,7 i Sverige. EU- genomsnittet är 5,3 platser. Sverige hamnar i botten vad gäller antalet vårdplatser.

Framtida hälsoproblem
Vänds inte utvecklingen med ständiga nerskärningar, besparingar och effektiviseringar i vårt samhälle, kommer detta att bli ett av våra största framtida hälsoproblem.
Tro mig. En del av de pengar som sparas idag kommer att blomma upp i nya och komplicerade svårigheter om några år.
Visst ska varje krona kontrolleras och vi måste självfallet ha ett så effektivt samhälle som det bara är möjligt. Därvidlag är vi alla säkert eniga. Men att kortsiktigt bara se till debet och kredit skapar tyvärr ofta nya problem.

Sverige är historiskt bra på att både öka produktiviteten och effektivisera, men det måste finnas gränser!

Vi ses i slutet av oktober!

Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER