Varför går det så ofta så illa?

Rubriker om misslyckade offentliga upphandlingar dyker med jämna mellanrum upp i medierna. Den senaste i raden är tvisten mellan Fyrklövern och MedHelp. Var brister det?

Rättvisande underlag. Medhelp har sedan slutet av oktober 2011 prioriterat och dirigerat ambulanser åt mer än 900 000 människor i Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Gotlands län. Enligt MedHelp visade det sig redan från start att tjänsten avvek från beskrivningen i upphandlingsunderlaget. De 95 000 ambulansuppdrag och några tusen samtal som Fyrklövern upphandlade var i verkligheten 111 000 uppdrag och över 300 000 samtal. Företaget fick snabbt anställa fler sjuksköterskor till sin ambulansdirigeringen i Eskilstuna, med stora merkostnader som följd, Där arbetar idag 20 sjuksköterskor.

Ingånget avtal. Landstingen verkar hålla med om att samtalsvolymen ökat. Men inte så mycket som Medhelp gör gällande. Att det kan gå många samtal på ett uppdrag borde företaget ha insett. Lagt bud ska med andra ord ligga. Fyrklövern hävdade att avtalet gäller och att det inte finns någon som helst anledning att betala för det som Medhelp anser vara fördyringar.

Kalla fötter. Under våren höjde Medhelp plötsligt tonen – får de inte 21 miljoner extra för att fortsätta uppdraget stoppar de verksamheten och bryter avtalet som egentligen gäller fram till och med slutet av oktober 2014. Landstingspolitikerna fick kalla fötter. En kompromiss ger Medhelp en extra ersättning på två miljoner kronor per månad fram till mitten av november 2013. På så sätt får Fyrklövern tid och rum att i lugn och ro ta över ambulansdirigeringen i egen regi.

Nytt uppdrag. I höst väntar nytt uppdrag för Medhelp. Från den 1 november kommer Medhelp att prioritera och dirigera ambulanser och ambulanshelikoptrar i Stockholms län. Bolaget vann upphandlingen och tar över tjänsten från SOS Alarm.  Två anbud uppfyllde kraven men Medhelps var bäst, kommenterade chefläkaren i ett pressmeddelande.

Nytt läge. Konflikter och juridiska strider som äventyrar denna livsviktiga samhällsfunktion är synnerligen olyckliga. Inom några år kan frågan komma i annat läge. I april kom en statlig utredning: En myndighet för alarmering. Utredaren, Marie Hafström, anser att alarmering är en så viktig samhällsfunktion att den ska ligga under staten, på samma sätt som polis och försvar. Den kartläggning och analys som genomförts visar tydligt att den nuvarande modellen har ett flertal brister. Hafström konstaterar att olika aktörer på marknaden och en mer komplex larmkedja försvårar arbetet, och att det i sig innebär risker när det gäller att hantera inkomna larm.

Vi ses i början av september! Till dess önskar jag dig en riktigt skön och behaglig sommar!

Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven@s112.se

ANNONSER