Utan alla frivilliga krafter blir samhället bräckligt

Det senaste kom från ön Åstol som är utan fast landförbindelse vilket kan innebära minst 30 – 40 minuters insatstid för räddningstjänst och ambulans som kommer från Tjörn med färjan Hakefjord.
Tiden förlängs ibland ytterligare på grund av dåliga och svåra väderleksförhållanden. Det finns en landningsplats för helikopter på södra sidan av ön, men helikoptertransporter är dock ganska sällsynta. Helikoptern har ett stort upptagningsområde, hela Västra Götaland, och är ofta på annat håll, när någon har blivit allvarligt sjuk eller skadad på ön.
Ibland är lusten, modet och nyfikenheten, hos oss människor större än rädslan för att misslyckas. Med just den egenskapen som grund har Åstols ideellt arbetande Räddningsvärn och RR-grupp gjort ett fantastiskt arbete för den lilla öns invånare och besökare.
Läs reportaget på sida 12.
Utan alla våra frivilliga krafter blir samhället bräckligt.
Och tron på att det offentliga ska göra allt och klara allt fungerar inte i vår komplicerade värld.
Alla frivilliga insatser är guld värda!

Responstider för Ambulans- och Räddningstjänst
Socialstyrelsens preliminära siffrorna för år 2012 visar att det inträffade 522 fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 män och 344 fall per 100 000 kvinnor i åldrarna 20 år och över.
Varje år dör nästan 3 000 personer som är folkbokförda i Sverige på grund av olyckor. Samtidigt blir ca 100 000 inlagda på sjukhus och ca 700 000 behöver uppsöka en akutmottagning. Det totala antalet döda till följd av olyckor har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren men dödligheten varierar mellan olika olyckstyper.
Dödligheten i t.ex. fallolyckor ökar medan trafikdödligheten minskar. Det är fler män än kvinnor som omkommer av skador till följd av olyckor, även äldre personer är överrepresenterade. Läs: Tid från 112-samtal till första resurs är på plats. Sidorna 26-34.

Nu lägger vi snart 2013 till handlingarna och laddar batterierna för 2014.
Ett jättestort tack till alla er läsare, annonsörer, journalister, fotografer, annonssäljare och alla ni andra som har varit delaktiga i ett underbart samarbete under 2013.

Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2014!
Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare, sven@s112.se

ANNONSER