Efterlysning!

Du och dina kollegor har säkert en mängd gamla fotografier som ligger hemma, eller sitter fint insatta i ett fotoalbum på din arbetsplats. Vi är många som önskar att få del av den historia Sven_korrad
Det finns ett stort intresse hos vår läsekrets för gamla bilder som har med gårdagens ambulanssjukvård och klassiska ambulanser att göra. Vi får inte låta minnena försvinna från en svunnen epok!
I detta nummer, på sida 49, publicerar vi ett första smakprov från ambulanssjukvården i Ängelholm. Fotografier som ger en alldeles speciell närvarokänsla.
Tanken och syftet är att kunna publicera gamla foton i varje nummer av tidningen under vinjetten
”Läsarnas bilder”.

Har du/ni några gamla foton att dela med oss? Tag då kontakt via telefon: 0454-300 800 eller på e-post:
sven@s112.se

Om du föredrar att skicka in papperskopior går det bra att använda den här adressen:
On Road Communications AB
Pirgatan 2
374 35 KARLSHAMN

Glöm inte att skicka med namn och fullständig adress så vi kan returnera dina bilder!

Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare, sven@s112.se

ANNONSER