Ta väl hand om alla entusiaster som vill rädda liv

Tidningen Samverkan 112 har under sina 10 år i branschen alltid stått på våra läsares sida. Ämnen och fall som vi tagit upp, och som vi kommer att ta upp, har nästa alltid sina rötter i tips från läsekretsen. Att sitta still och njuta av situationen är inget för oss. Vi lever i en krass […]

En bra patientsäkerhetskultur uppmuntrar avvikelserapportering

 I det här numret av Samverkan 112 bjuder vi på ännu en rundresa i ambulans-Sverige. Denna gång handlar det om hur man handskas med avvikelserapportering och vilka rutiner som råder för avvikelserna i olika delar av landet. Det visar sig att rutinerna skiljer sig åt mellan olika aktörer. Dels använder man olika digitala system och […]

Oj, vilken start på vintern! Fast det är inte vädret jag tänker på…

 Jag tänker på all den uppmärksamhet som riktats mot den svenska ambulanssjukvården. Först i samband med TV-programmet Uppdrag Gransknings genomgång av avvikelserapporteringar från Falck Ambulans AB och hur de hanterats och inte hanterats. Jag tänker också på vår egen genomgång och kartläggning av de svenska ambulansfordonen, som redovisas i detta nummer av Samverkan 112. Eftersom […]

Offentligt intresse!

 I det här numret av Samverkan berättar vi bland annat om Norrbotten och länets åldrande ambulansflotta. Det är en historia med flera olika dimensioner. En gäller fenomenet att körsträckorna för våra ambulanser (i alla fall i delar av landet) har en tendens att öka. Köruppdragen blir fler, avstånden till centraliserade sjukvårdsorganisationer längre och kanske också […]

Utveckling med GO!

Vi är inne på andra halvan av 2010 och ännu ett nummer av Samverkan 112 har lämnat tryckpressarna. När jag förberett tidningen och överblickar dess innehåll slås jag av hur utvecklingsinriktad vår ”bransch” är. Alla vet hur snabbt utvecklingen gått inom ambulanssjukvården. Blickar man tillbaka några årtionden är skillnaden i omhändertagande, omvårdnad, teknik, utrustning och […]

Blåljusfunktionärer – som ingen bryr sig om

Varje dag året runt pågår motor- och idrottstävlingar runt om i Sverige. Allt från elitidrottare som utövar sin sport i tävlingar med riksintresse, till små tjejer och killar som gör sina första trevande insatser i knattearrangemang. Vid alla dessa tävlingar finns funktionärer med någon form av sjukvårdsuppgift. Det spänner från inhyrda professionella ambulansteam som jobbar […]