Oj, vilken start på vintern! Fast det är inte vädret jag tänker på…

 Jag tänker på all den uppmärksamhet som riktats mot den svenska ambulanssjukvården. Först i samband med TV-programmet Uppdrag Gransknings genomgång av avvikelserapporteringar från Falck Ambulans AB och hur de hanterats och inte hanterats. Jag tänker också på vår egen genomgång och kartläggning av de svenska ambulansfordonen, som redovisas i detta nummer av Samverkan 112. Eftersom jag följt kartläggningen har jag också erfarit hur ambulanssverige gungat en aning och surrat av rykten när våra medarbetare bett ansvariga om kommentarer gällande körförbudsambulanser, felregistreringar och besiktningsanmärkningar. Läs reportagen!

Att få verksamheten nagelfaren och ifrågasatt på det sätt som skett i slutet av 2010 är bra. Ambulanssjukvård handlar om en offentligt finansierad verksamhet som ska tåla insyn och kritik. Det gäller vare sig den sköts av landsting, regioner eller av fristående entreprenörer.

Det är kanske inte alltid så behagligt när det avslöjas att allt inte står rätt till. Körförbud, ambulanser som inte är registrerade som utryckningsfordon och ambulanser som får besiktningsanmärkningar är uppseendeväckande företeelser.
Till sist så undrar man vad det beror på, varför det blir så fel? Men eftersom denna frågeställning är kreativ och rimligen leder till positiva förändringar, så ska vi till sist vara glada för uppmärksamheten.

Jag tror det finns mycket att lära av det som framkommit och det här numret av tidningen präglas starkt av vår rapportering om ambulansfordon. Både fordonsansvar och avvikelsrapportering är ämnen som vi återkommer till i de första numren av tidningen under 2011.

Tack till tidningens alla läsare, annonsörer, journalister, fotografer och alla andra som har varit delaktiga i ett underbart samarbete under 2010. Till sist vill jag passa på att önska ett riktigt Gott Nytt År till er alla och tacka för ett, i alla avseenden,  händelserikt 2010.

På återseende!

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER