Utveckling med GO!

Vi är inne på andra halvan av 2010 och ännu ett nummer av Samverkan 112 har lämnat tryckpressarna.
När jag förberett tidningen och överblickar dess innehåll slås jag av hur utvecklingsinriktad vår ”bransch” är. Alla vet hur snabbt utvecklingen gått inom ambulanssjukvården. Blickar man tillbaka några årtionden är skillnaden i omhändertagande, omvårdnad, teknik, utrustning och så vidare helt enorm.
Man skulle kanske kunnat tro att utvecklingsintensiteten skulle ta en paus – men så sker inte. Utvecklingen av teknik och metod fortgår som aldrig förr på många olika plan. Det gör att nyheter på utvecklingstemat är ständigt återkommande och i det här numret återspeglas det i flera olika reportage och artiklar.

Några exempel:
I vårt reportage från Tärnaby ser vi hur samverkan mellan olika aktörer optimerar den prehospitala sjukvården i glesbygd, när ambulans, fjällräddning och de liftägande företagen samarbetar.
Glesbygdstemat återkommer i artiklarna om ambulanssjukvården i Vansbro som samarbetar med primärvården och om Älvdalen som äntligen får en egen dygnsambulans.
Ett annat exempel är reportaget om Lucas2 som underlättar HLR-insatser för ambulanspersonalen. Arbetsmiljön är betydligt förbättrad och snart undersöks om inte också överlevnaden förbättras tack vare den nya tekniken.
I tidningen berättar vi också om utvecklingsprojekt i Danderyd och i nästa nummer  5/2010 gör vi ett besök hos klädtillverkaren Wenaas AB.

Vi ska fortsätta bevaka denna ständiga utveckling. Både för glädjen att berätta nyheterna och för att sprida kunskapen om de goda exemplen.
För övrigt, så ska det bli roligt att se er alla på FLISA i Leksand den 7-9 september. Där lär det presenteras ytterligare nyheter – om vilket vi kommer att berätta i nästa nummer av tidningen.

Kör försiktigt!

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

 PS.
Jo, jag ska göra en rättelse också, av en uppgift i Samverkan 2/2010. Där skrev vi i reportaget om Eva Ringvall (läs det igen!) att Svemos förbundsledning var kritisk mot säkerhetsförhållandena på Malmabanan i Västerås. Men det var inte förbundsledningens åsikt, det var förbundsläkarens åsikt. Så nu vet vi det.

ANNONSER