Blåljusfunktionärer – som ingen bryr sig om

Varje dag året runt pågår motor- och idrottstävlingar runt om i Sverige. Allt från elitidrottare som utövar sin sport i tävlingar med riksintresse, till små tjejer och killar som gör sina första trevande insatser i knattearrangemang. Vid alla dessa tävlingar finns funktionärer med någon form av sjukvårdsuppgift. Det spänner från inhyrda professionella ambulansteam som jobbar vid SM-tävlingar, till externa och ideellt arbetande sjukvårdsfunktionärer med första förbandsutrustning i en medhavd väska. Dessa funktionärer fungerar ibland också som ambulanssjukvårdens förlängda arm när det kör ihop sig.

I förra numret av Samverkan 112 berättade vi om Eva Ringvall som vid en SM-tävling i motocross gjorde en insats som räddade livet på en tävlande. Men Eva fick vare sig debriefing eller skriva incidentrapport efter insatsen. I det här numret (se reportaget på sidan 22) berättar vi om blåljusfunktionär-erna vid en elitseriematch i speedway som backas upp av landsting och klubb på bästa tänkbara sätt.

Många viktiga ”blåljusfunktionärsfrågor” svävar dock i luften, här några exempel: 

 1. har du koll på vilka lagar och förordningar som gäller den idrottsutövning som du är funktionär inom?
 2. vet du vad Rikspolisstyrelsens -FAP 512 är, var den finns, och när den ändrades?
 3. vet du vilket säkerhetsreglemente (SR) som gäller för den sport du verkar i?
 4. vet du var man hittar aktuell SR för att finna info om ändringar mm?
 5. vet du hur väl du uppfyller Förbundets SR respektive RPS-FAP512?
 6. har du adekvat delegering av läkare för de uppgifter du förväntas kunna utföra inom ramen för FAP512 och SR?
 7. hur väl uppfyller ert fordon, utrustning och läkemedel de krav som ställs enl FAP512 och för t.ex. motocross enl SR?
 8. hur väl är du insatt i dopingregelmentet?
 9. vet du vad ”WADA” och ”Röda Listan” är för något?
 10. brukar du upplysa en idrottsaktiv om doping när du givit något dopingklassat läkemedel?
 11. vet du till vem du ska incidentrapportera allvarlig händelse d.v.s. ej förväntade olyckor såsom commotio, benbrott eller annat som är direkt sjukvårdskrävande, utan mer av ”Lex Ringvall” händelser (d.v.s. olycksfall som kan förhindras av bättre organisation, säkerhetstänkande, fusk med reglemente, fara för dig själv, annan eller tredje person, dödsfall ska alltid rapporteras)?

I förlängningen kan dåliga kunskaper runt dessa frågor leda till oacceptabla misstag. En något osmaklig företeelse som det är hög tid att utveckla, med att ge landets funktionärer klara riktlinjer för vad som ska gälla, vid olika motor- och idrottsevenemang. I detta pionjärarbete kommer Svemo och Samverkan 112 att samarbeta.
 
Avslutningsvis vill jag tillönska alla våra läsare en skön och go sommar!

På återseende i början av september.

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER