Ta väl hand om alla entusiaster som vill rädda liv

Tidningen Samverkan 112 har under sina 10 år i branschen alltid stått på våra läsares sida. Ämnen och fall som vi tagit upp, och som vi kommer att ta upp, har nästa alltid sina rötter i tips från läsekretsen. Att sitta still och njuta av situationen är inget för oss.

Vi lever i en krass verklighet när det gäller hjärtstopp. Nu behövs en rejäl nationell
knuff för att det ska gå framåt.
I Sverige drabbas varje år ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.
På 4 000 av dessa påbörjas någon form av behandling. Men endast ca 400 överlever. Det innebär att 96 % dör!
Vi vet också att om ingen behandling påbörjas eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % per minut.

Läser i en notis att det framgångsrika SALSA-samarbetet mellan Stockholms läns landsting och brandförsvaret, för att rädda stockholmare med hjärtstillestånd, kommer att förlängas. SLL har tecknat nytt avtal om att det ska finnas hjärtstartare och välutbildad personal i brandbilarna. Samarbetet gör att människor med hjärtstillestånd får snabbare hjälp och resultatet är entydigt.
Ett väl fungerande samarbete med räddningstjänsten, vid larm om hjärtstopp, är ett bra komplement till ambulanssjukvården. Läs reportaget på sida 28! Det är bara att gratulera till framgången som är ett kvitto på hur överlevnaden bland hjärtstopp ökat i Stockholmstrakten genom åren.

Sveriges samtliga brandförsvar sitter på stora resurser i form av engagerade och kunniga brandmän, som varje dag är beredda att rädda liv.
Nu måste också resten av Sverige säkerställa att vi använder våra samlade resurser inom både brandförsvar, polis, kustbevakning, tull, sjöräddning och ambulanssjukvård på bästa tänkbara sätt för att rädda människor med hjärtstopp. All forskning visar tydligt att en snabb insats med hjärtstartare ökar chansen för överlevnad markant.

Som redaktör är det därför lätt att skrika fula ord och svära när personer ur vår läsekrets berättar hur vissa landsting, som äger frågan om IVPA-larm och hjärtstopp, hanterar ämnet med sin omgivning.

På återseende!

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER