En bra patientsäkerhetskultur uppmuntrar avvikelserapportering

 I det här numret av Samverkan 112 bjuder vi på ännu en rundresa i ambulans-Sverige. Denna gång handlar det om hur man handskas med avvikelserapportering och vilka rutiner som råder för avvikelserna i olika delar av landet.
Det visar sig att rutinerna skiljer sig åt mellan olika aktörer. Dels använder man olika digitala system och på vissa håll är man fortfarande kvar i pappersrutiner. Dels tillämpar man olika kategoriseringssystem för avvikelserna och dessutom kan vi se att frekvens i avvikelserapporteringen skiljer ganska mycket mellan olika aktörer.

Vår utgångspunkt med kartläggningen är att avvikelserapportering är ett bra instrument för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Att det ser olika ut på olika håll speglar sannolikt hur långt man kommit i den process det innebär att låta avvikelserna bli ett verktyg för att verksamhetsutveckla. Poängen är egentligen inte att betygssätta olika delar av landet i dessa avseenden – utan att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och kunskap om hur det ser ut på andra håll.
Hur gör man i andra landsting, vilka kategorier används, hur bra har man lyckats med att få personalen att skriva rapporter – och hur mycket tid finns det egentligen över för personalen att göra detta..?

En helt annan utblick mot omvärlden är vårt reportage från Tyskland (se reportaget på sidan 10) som tidigare publicerats i den tyska motsvarigheten till Samverkan 112, Rettungs-Magazin. Reportaget från vår tyska tidningskollega handlar om ett besvärligt räddningsarbete då en man spetsats på ett armeringsjärn. Samarbetet mellan räddningstjänst, ambulanssjukvård och ambulanshelikopter gjorde att mannen kunde räddas.

I detta nummer följer vi också upp reportagen från förra utgåvan av tidningen, om körförbudsambulanser och felregistrerade ambulanser runt Sverige.
Bland annat berättar vi om de juridiska konsekvenserna om något händer, då en felregistrerad ambulans är inblandad.
Vi berättar också om hur man på Transportstyrelsen rannsakat sin roll när det gäller felregistreringarna och om hur man arbetar för att rätta till felen i Bilregistrets datorsystem.

På återseende!

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER