Henriks krönika

Samverkan 112 i bokhyllan

Hantverksyrket bokbindare är unikt. Nya Bokbinderiet i Blekinge har på vårt uppdrag bundit in samtliga 15 årgångar av Samverkan 112 – sedan starten 2002. Sammanlagt 88 st tidningar. Varje årgång finns endast i tre exemplar och samtliga böcker ska sparas för eftervärlden.

Rött kort mot landsting och kommunförbund som leker företag.

Jag slås ofta av de stora skillnader som råder mellan de olika sjukvårdshuvudmännens sätt att bedriva sin ambulanssjukvård i riket. Lite förenklat skulle man som metafor kunna säga att allsvenskan i fotboll skulle bli 21 allsvenskor om fotbollsförbundet organiserade sina mästerskapstävlingar som landstingen anordnar ambulanssjukvården.

Relationer som gör skillnad

Under en heldag (läs; 9/3) i Borås presenteras aktuella projekt och forskningsresultat inom det prehospitala området till nytta för verksamheter inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård.

Hearing – Upphandling av livsviktig samhällsberedskap 2017-2025

Hearing som upphandlingsenheten inom Stockholms läns landsting bjudit in till. Temat var att diskutera och låta intressenter få inkomma med synpunkter på den kommande upphandlingen av prehospitala läkarfunktioner, vägburen ambulans, sjuktransporter samt liggande persontransporter.

Debatt

Attityder i gröna kläder och gula bilar

Kära ambulanskollegor! Världen vi lever i är skruvad på många sätt. Vi som bemannar landets ambulanser utsätts nästan dagligen för hot och våld. Det är givetvis inte okej men mycket bäddar vi nog för själva. Först och främst måste vi ändra förhållningssättet mot våra patienter och deras närstående. ”Varför ringer du ambulans, du är ju inte sjuk” är nästan ett mantra för många kollegor.

Tysthetskulturen kan brytas

Ni har säkert mött på arbetsgivare som ber er sätta tand för tunga och hålla flabben stängd. Det kan bland annat röra sig om frågor om uteblivna övningar, allvarliga brister i fordonsflottan eller indirekta uppmaningar att bryta mot lagar som reglerar arbetstid, arbetsmiljö eller läkemedelshantering.

Henriks krönika

When The Ambulanssjukvårdare Go Marching In

Enligt de tre ambulansbolagen i Stockholms län: landstingsbolaget AISAB, familjeföretaget Samariten AB och Falck Ambulans AB så är satsningen på ambulanssjukvårdare nödvändig. Även den landstingsdrivna ambulansverksamheten stämmer in i ropet efter ambulanssjukvårdare.

Förbered er på en bakfylla av sällan skådat slag

Idag finns det landsting, kommuner och statliga myndigheter som kör på i sagans manér. Det talas om gränslösa, dynamiska och flytande ambulanser och om flexibla produktionsbaserade dirigeringar. Det talas om brandmän som ska veta sina plats och inte ifrågasätta illa förankrade kollektivavtal.

Henriks krönika

Gör inte ambulanssjukvårdare till sjukvårdens Svarte Petter

Flera landsting och privata vårdgivare (ambulansbolag) brottas med minskade skatteintäkter och hög personalomsättning. Mycket talar för att samhället går några tuffa år tillmötes och det är och kommer även bli ekonomiskt kännbart för svensk ambulanssjukvård.

Henriks krönika

När larmet går – då dom står

För en tid sedan satt jag bekvämt på ett café i en galleria i en svensk stad. Jag drack gott färskbryggt kaffe och bläddrande i tidningen Samverkan 112, när utrymningslarmet plötsligt började ljuda. Uppmaningen var att lämna byggnaden omedelbart.