Samverkan 112 i bokhyllan


Böcker, och då framförallt memoarer skrivs av skilda bevekelsegrunder. Inte sällan går det att finna mer eller mindre raffinerade understatements vid en utgivning. Samverkan 112 fångar genom bokutgivningen som nu sker ett grepp om intressanta händelser och skeenden.

En bokutgivning är alltid stor och fylld av förväntan. Särskilt om man värdesätter det skrivna ordet. Böckerna om Samverkan 112 är en genuint exklusivt inbunden serie historia, där tidningen genom åren finns tryckta i ett behagligt och rejält format. Böckerna som nu lämnar tryckeriet är en nogsamt planerad utgivning. På samma sätt gör redaktionen ett hårt urval av de ämnen vi beskriver, granskar, uppmärksammar och recenserar.

Det behövs ingen releasefest för att fira en bokutgivning, men vad vore en födelse utan ett litet välkomnande. Vad vore en tidning utan honung, salt och granskande udd. Samverkan 112:s läsare kan känna sig trygga i att de genom tidningen får ta del av den mest intressanta utvecklingen inom blåljussektorn. Artiklar och personporträtt ska äga ett särskilt relevant nyhetsvärde och därtill hålla hög kvalité.

Samverkan 112 är både söt honung och ett välgörande svidande salt

Redaktionen för Samverkan 112 kommer med oförminskad styrka fortsätta bidra till till kunskapsbaserade och fördjupade diskussioner om blåljusfrågorna, såväl i vår samtid som vår historia. Vi kommer fortsätta att lyfta individer som på olika sätt verkar inom blåljusvärlden – människor som annars så lätt hamnar i skymundan.

Vi står även redo att granska och beskriva sakernas tillstånd – bereda honung och slunga salt. En tidning med en historia är också en del av densamma. Den uppmärksamma tidningsläsaren kan känna igen skeenden, ställningstaganden och debatter genom åren och kanske uppleva att historien upprepar sig. Samtidigt kan nog en och annan läsare dra efter andan när genomlysning av branschen sker.

I rådande stund – mobbning är vare sig charmigt eller lustigt

I skrivande stund granskar vi frågor om arbetsmiljön och hur kollegial sammanhållning kan få fler att känna sig välkomna och attraheras av arbete inom blåljussektorn. SVT kommer i en serie program uppmärksamma mobbing på jobbet. Programmet heter Morgans mission och handlar om mobbning på arbetsplatser. Enligt tablån till programmet har cirka 400 000 personer årligen upplevt att de känt sig kränkta eller mobbade av sina arbetskamrater eller chefer. Hela 10.000 personer är långtidssjukskriva på grund av upplevelser i arbetsmiljön. Lättvunna elakheter kan framkalla svårläkta sår. Det är vare sig charmigt eller lustigt, varför vi måste belysa uppförandekoder och goda exempel på ledarskap som sätter punkt för mobbning.

För att ingen ska missledas att tolka rubriken ”Samverkan 112 i bokhyllan” som signalen att böcker ska samla damm, så kan jag försäkra er att tidningar och böcker är långt mer än utfyllnad när aftonsolen dalar. Skriv en debattartikel eller skicka tips på en blåljusfråga som du anser behöver granskas eller beskrivas.

Det bästa av allt är att du som läsare kan göra din tanke och mening läst lång tid framöver.

Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112


 

ANNONSER