Rött kort mot landsting och kommunförbund som leker företag.


Jag slås ofta av de stora skillnader som råder mellan de olika sjukvårdshuvudmännens sätt att bedriva sin ambulanssjukvård i riket. Lite förenklat skulle man som metafor kunna säga att allsvenskan i fotboll skulle bli 21 allsvenskor om fotbollsförbundet organiserade sina mästerskapstävlingar som landstingen anordnar ambulanssjukvården. I grunden finns principen om kommuner och länens självstyre, vilket på många håll överprövar såväl föreskrifter som sunt förnuft.

Frågorna om en jämlik vård går inte att undvika när man beskådar hur vissa landsting ställer av ambulanser och lämnar ansvaret för akutsjukvård till invånarna själva medans andra landsting ägnar sig åt ren monopolverksamhet, det vill säga att bedriva ambulanssjukvården i så kallade landstingsbolag och i andra andetaget tala om fördelarna med konkurrens. Tja, det kan sannerligen inte vara lätt att bedriva en affärsmässig verksamhet på en sådan marknad (pseudomarknad) då underprissättning och osund konkurrens försätter företag i en rad märkliga situationer.

Osund konkurrens som slår hårt mot hela branschen

Det är vanligt förekommande att kommunala räddningstjänster, kommunala bolag och landstingsbolag bedriver försäljning och service av brandredskap, HLR-utbildningar och evenemangsberedskap till externa kunder på den öppna marknaden. Detta oskick slår undan benen på entreprenörer som satsat både tid och pengar på att bygga upp en verksamhet. Landsting och kommuner som leker företag är ett oskick som leder till en rad negativa följder. Framförallt så leker kommuner och landsting bolag med skattebetalarnas pengar som insats. Ägartillskott från landsting eller kommuner är de facto många gånger skattemedel.

Denna snedvridna konkurrens – från vad jag kallar pseudo bolag, skapar en osund underprissättning och visar att spelreglerna måste ändras. Å ena sidan vill många kommuner och landsting äga ett monopol på exempelvis räddningstjänst och ambulanssjukvård, men ändå leka företag och dränera marknaden för fria företag.

Staten bör i en marknadsekonomi stå för tillsyn, och därtill vara en garant för en rättvis konkurrens. Landsting och kommuner som bedriver affärsverksamhet leder till en ökad konkurrenssnedvridning som håller fria entreprenörer på avstånd

 

Vill kommunala räddningstjänster tillhandahålla tjänster och produkter till marknaden (med kommunernas och landstingens invånare som riskkapital) så får de finna sig i att räddningsföretag också vill få möjlighet att utmana deras övriga verksamhet (räddningstjänsten).

Det finns en del människor som tycker det är principiellt fel att fria företag utför tjänster som betalas med skattemedel. Frågan är hur många av dessa personer som tycker det är rätt och riktigt att kommuner och landsting saluför tjänster som slår undan benen för företag.

När kommuner och landsting bildar bolag med skattepengar som insats och saluför sådant som företag kan erbjuda, snedvrids konkurrensen.

Otyget med säljverksamhet i landstingsbolag och kommunförbund måste få ett slut.

Staten måste i framtiden visa upp rött kort mot landsting och kommunförbund som leker företag.

Henrik Johansson är kolumnist vid Samverkan 112


 

ANNONSER