Henriks krönika

Mammapappa ambulans

Nyligen läste jag en gammal bok om hur männen halkat efter i jämställdhetsarbetet i Sverige. Boken är från 1984*. I november 2021 kan man fråga sig om det är så att flera arbetsgivare inom ambulanssjukvården halkat efter i jämställdhetsarbetet då det på många håll i landet råder en närmast verklighetsfrånvänd syn på organisering av arbetstider.

Henriks krönika

Flera regioner fixar inte bemanningen av ambulanserna

Sedan en längre tid har behovet av inhyrd ambulanspersonal och anlitande av externa aktörer ökat i flera regioner. Det är förstås mycket allvarligt att regionerna i Sverige inte har egen kapacitet att bemanna sin verksamhet.

Henriks krönika

Ambulanspersonalens oro

Personal inom ambulanssjukvården i Jönköpings län är enligt inslag i SVT rädda för att uttala sig offentligt.

Henriks krönika

Ambulansflygets spökzon

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades för att tillhandahålla flygambulanstjänster till samtliga län och regioner.

Henriks krönika

Får fler ambulanssjukvårdare

Sedan den 23 augusti utbildas ambulanssjukvårdare i en skräddarsydd uppdragsutbildning vid Birka folkhögskola och Bäckedals folkhögskola.

Henriks krönika

Ingen matrast – Ingen beredskap!

Läste häromsistens en intressant debattartikel införd i Västerbottens-Kuriren, skriven av tre ambulanspersonal från Västerbotten. Rubriken: ”Raster passar inte inom ambulanssjukvården” kanske är frukten av debattredaktionens redaktionella arbete, men den säger ändå en hel del om situationen inom svensk ambulanssjukvård – i synnerhet den i Region Västerbotten.