Henriks krönika

Halland fixar det galant

Ingen har väl missat att Västra Götalandsregionen (VGR) fått stora sparnojan och att Sahlgrenska rekryterat sjuksköterskestudenter till akutambulanser. Frågan diskuteras flitigt, dels utifrån etiska och

Henriks krönika

Mammapappa ambulans

Nyligen läste jag en gammal bok om hur männen halkat efter i jämställdhetsarbetet i Sverige. Boken är från 1984*. I november 2021 kan man fråga sig om det är så att flera arbetsgivare inom ambulanssjukvården halkat efter i jämställdhetsarbetet då det på många håll i landet råder en närmast verklighetsfrånvänd syn på organisering av arbetstider.

Henriks krönika

Flera regioner fixar inte bemanningen av ambulanserna

Sedan en längre tid har behovet av inhyrd ambulanspersonal och anlitande av externa aktörer ökat i flera regioner. Det är förstås mycket allvarligt att regionerna i Sverige inte har egen kapacitet att bemanna sin verksamhet.

Henriks krönika

Ambulanspersonalens oro

Personal inom ambulanssjukvården i Jönköpings län är enligt inslag i SVT rädda för att uttala sig offentligt.

Henriks krönika

Ambulansflygets spökzon

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades för att tillhandahålla flygambulanstjänster till samtliga län och regioner.