Halland fixar det galant

Ingen har väl missat att Västra Götalandsregionen (VGR) fått stora sparnojan och att Sahlgrenska rekryterat sjuksköterskestudenter till akutambulanser. Frågan diskuteras flitigt, dels utifrån etiska och ekonomiska perspektivet men även med stor förvåning i andra län.

Nästan som ett inövat ”beredskapen är god” så möter Sahlgrenska alla uppriktigt bekymrade frågor med orden: ”Vore det bättre att vi får ställa ambulanser”. Svaren ekar om det vore ett naturtillstånd att ambulanser blir stående om man inte bemannar upp akutambulanser med personer som saknar erforderlig prehospital utbildning. Kunskaper i katastrofmedicin och blåljuskörning nämns överhuvudtaget inte. Tyvärr råder även en felaktig föreställning om prioritering och dirigering, där det i diskussioner mellan politiker och oroliga medborgare, från politiken målas upp en förenklad modell som inte har förankring i verkliga förhållanden. Som en klok representant från Vårdförbundet skrev i en kommentar i en diskussion på sociala medier: ”Det handlar om besparingar”.

Sahlgrenska i synnerhet och VGR i allmänhet borde lära sig av grannlänet Halland. Vad är det Region Halland gör som Sahlgrenska inte gör?

Halland fixar bemanningen hela året – även under sommarmånaderna. Under 2022 köpte Region Halland bemanningstjänster inom ambulanssjukvården för totalt 6,6 mkr. Regionen slantar upp för att hålla beredskap hela året, på dygnets alla timmar.

Det är specialistsjuksköterskor med relevant specialistutbildning som hyrs in till Region Halland. Människor som utöver ett intressant uppdrag också får uppleva Hallands många utflyktsmål. Liknande upplägg återfinns även på andra platser i landet. Om Sahlgrenska hade prövat den Halländska modell så hade dom med all säkerhet redan fyllt upp luckorna och istället låtit studenter få arbeta med andra göromål under sommarmånaderna.

Visst är det väl även så att ambulansorganisationer generellt sett borde ha överkapacitet hela året, men sjukvårdens organisering har inte bara gått mot det bästa för tredje man. Ibland tycks vi glömma bort att ambulanssjukvården är en helt avgörande del i rikets prehospitala beredskap. Vid kommande Flisa-konferens som äger rum i Göteborg den 12-14 september är temat ”Beredskap & Produktion”. Just begrepp som ”produktion” för tankarna till storskalig tillvärklig av exempelvis bilkomponenter. Man kan med fog fråga sig om affärstekniska begrepp har i sjukvården att skaffa, men när nu sjukvården anammat denna nomenklatur så kanske man även skulle börja prata om kvalité.

Vid Flisa 23 är det inte Sahlgrenska som bär ledartröjan – det är Region Halland som med rak rygg kan säga: – vi säkrade upp såväl beredskap som kvalité.

ANNONSER