Bättre villkor för nattarbete i privat ambulans

SVERIGE. Nu får du som arbetar i privat ambulans motsvarande villkor kring nattarbetstid som dina kollegor i landstingsdriven ambulans. Vårdförbundet har slutit ett centralt avtal med Almega … [Läs mer...]

Vårdförbundet i tvist med AISAB

STOCKHOLM. Anser att AISAB brutit mot VF:s kollektivavtal när det gäller arbetstidsförläggning. … [Läs mer...]

Personalbristen värre än någonsin

SKÅNE. Massiv personalflykt och ökad befolkning under sommaren är en dålig kombination. … [Läs mer...]

Privata ambulansavtalet skjuts fram till efter sommaren

SVERIGE. Vårdförbundet och Vårdföretagarna har gemensamt beslutat att prolongera avtalet som gäller privat ambulansverksamhet till 31 augusti. Förhandlingarna tar vid i slutet av sommaren. … [Läs mer...]

Arbetsmiljöenkät till ambulanssjuksköterskor

Är du sjuksköterska inom ambulanssjukvården? Då har du i dagarna fått en enkät från Vårdförbundet med frågor om din arbetsmiljö och dina arbetsvillkor. … [Läs mer...]

”Ny ambulansorganisation kan bli ännu rörigare”

En statlig utredning vill inrätta en ny nationell alarmeringsmyndighet. Vårdförbundet anser dock att allt ansvar för ambulansdirigeringen ska ligga kvar hos landstingen. De senaste åren har … [Läs mer...]

Uppsägningarna har droppat tätt i Östergötland

ÖSTERGÖTLAND. Ambulanssjuksköterskorna inom Sirius Humanum i Östergötland har inte fått nya löner sedan 2010. Först nu är avtalet för 2012 på plats, vilket innebär en genomsnittlig löneökning på 2,6 … [Läs mer...]

Konkursförvaltaren stämmer Sirius på miljonbelopp

SKÅNE. Konkursförvaltaren som utreder ambulansföretaget Sirius Humanums konkurs i Skåne har stämt moderbolaget på 7,5 miljoner. Anledningen är de miljontransaktioner som genomfördes mellan företagen … [Läs mer...]

Ambulanssjuksköterskor behöver träna mer på trauma visar studie

KARLSTAD. Mer övning behövs för att klara det svåra arbetet ute i fält. Det är slutsatsen som forskare drar i en intervjustudie om ambulanssjuksköterskornas utmaningar i samband med … [Läs mer...]

Prehospitala priset

Prehospitala priset är en utmärkelse som uppmärksammar sjukvården som utförs av ambulanspersonal på olycksplatsen och under transporten till sjukhuset. Nominera någon som har åstadkommit en bra och … [Läs mer...]