KARLSTAD. Mer övning behövs för att klara det svåra arbetet ute i fält. Det är slutsatsen som forskare drar i en intervjustudie om ambulanssjuksköterskornas utmaningar i samband med traumaomhändertaganden.