En statlig utredning vill inrätta en ny nationell alarmeringsmyndighet. Vårdförbundet anser dock att allt ansvar för ambulansdirigeringen ska ligga kvar hos landstingen. De senaste åren har ambulanssjukvården skapat många rubriker. Ambulanser som inte har kommit fram i tid, eller inte kommit alls är bara några exempel.