Arbetsmiljöenkät till ambulanssjuksköterskor

Är du sjuksköterska inom ambulanssjukvården? Då har du i dagarna fått en enkät från Vårdförbundet med frågor om din arbetsmiljö och dina arbetsvillkor.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/Agenda/Aktuellt/Arbetsmiljoenkat-till-ambulanssjukskoterskor/