Prehospitala priset är en utmärkelse som uppmärksammar sjukvården som utförs av ambulanspersonal på olycksplatsen och under transporten till sjukhuset. Nominera någon som har åstadkommit en bra och användbar förändring i den prehospitala vården!