Prehospitala priset

Prehospitala priset är en utmärkelse som uppmärksammar sjukvården som utförs av ambulanspersonal på olycksplatsen och under transporten till sjukhuset. Nominera någon som har åstadkommit en bra och användbar förändring i den prehospitala vården!

Läs mer: https://vardforbundet.se/medlem/bidrag-och-stipendier/prehospitala-priset/#.UB_RfqjJyNY.twitter