STOCKHOLM. Anser att AISAB brutit mot VF:s kollektivavtal när det gäller arbetstidsförläggning.