Nyckelhanteringen inom räddningstjänsten har sett i princip likadan ut sedan 1980-talet – fram tills idag. Det nya systemet innebär att räddningstjänsten enkelt får tillgång till hela samhället med endast en nyckel, som till exempel nyckelskåp, automatlarm, hänglås till bommar, grindar och även nyckelgömmor till personer med trygghetslarm.

Lagras i molnet

I korthet fungerar nyckeln, som i princip ser ut som en bilnyckel, så att nyckeln uppdateras vid varje passbyte via en uppdateringsenhet på stationen. Vid larm aktiveras nyckeln under en kort begränsad tid i utryckningsfordonet. All information lagras i en molntjänst.

– Intelligenta nycklar innebär ett stort steg framåt för oss. En uppenbar fördel är att den bara är aktiv under en kort tid och därefter förlorar sin intelligens. Om någon skulle tappa eller förlägga nyckeln är det inte förödande. Dessutom är det lätt att exakt spåra vem som har använt nyckeln och vilka nycklar som öppnat en specifik cylinder -var och när. Det jag själv tycker är extra spännande är att hitta synergieffekter. Till exempel har vi samma system som hemtjänsten i Örkelljunga kommun. Det innebär att vi vid ett larm slipper en dörrforcering och på så sätt spara både värdefull tid och pengar. Jag är övertygad om att vi kan hitta fler samarbetspartners, både inom offentlig sektor och inom näringslivet, förklarar Jonas Nylén, som leder projektet med intelligenta nycklar inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Vi är räddningstjänsten i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Vår vision: Olyckorna ska vara få och små!

Bild:  En nöjd Per-Olof Nilsson från Räddningstjänsten Skåne Nordväst visar upp ett nyckelskåp. Foto: Magnus Mosén