Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Region Örebro län väljer MobiMed Smart från Ortivus


Region Örebro län har valt Ortivus lösning MobiMed Smart i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Efter sedvanlig överprövningsperiod, 10 dagar, kan avtal tecknas mellan Region Örebro län och Ortivus.

Beställningen omfattar hårdvara och mjukvara för regionens 22 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. Upphandlingens totala värde uppgår till 6,8 MSEK inklusive optioner samt underhåll och support i 10 år.

”Vi är glada och stolta för ordern från Örebro som bekräftar att MobiMed Smart är den ledande lösningen för ambulanssjukvården. Genom att välja MobiMed från Ortivus kommer regionens ambulanssjukvårdare nu få tillgång till nödvändig klinisk information och ett sofistikerat beslutsstöd.”, säger Ortivus VD Staffan Eriksson.    

För ytterligare information kontakta: Staffan Eriksson, VD, Ortivus AB, tel +46 70 339 56 36. www.ortivus.com