Pressmeddelande

12 nya beredskapsflygplatser

För att säkerställa tillgängligheten till flygplatser med beredskap att ta emot samhällsviktiga flygtransporter har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se över beredskapsflygplatserna. I rapporten föreslår Trafikverket att de idag tio ordinarie beredskapsflygplatserna utökas till totalt 22 stycken.

Marknadsnyhet

Upphandling till VG-regionen

Nilsson Special Vehicles AB tilldelas ramavtal för Västra Götalandsregionen. Takvolymen (max antal ambulansfordon) är 190 bilar över fyra år till ett uppskattat värde av cirka 250 miljoner SEK.

Forskning

Ambulanssjuksköterskor anmäler

I Sverige har var fjärde ambulanssjuksköterska varit inblandad i trafikolyckor med ambulansen. En av tre känner en kollega som har problem med narkotikamissbruket. Fyra av tio tycker att ambulanserna ska vara utrustade med alkolås.

Marknadsnyhet

Svenskt Ambulansflyg = AOC

Transportstyrelsen har beviljat Svenskt Ambulansflyg operativt flygtillstånd (AOC). Beskedet mottogs den 28 oktober och gäller omedelbart.

Artikel

Ambulansflyg inleder flygträning

Svenskt Ambulansflyg har den 5 oktober inlett kontinuerlig träning av piloter och sjuksköterskor inför operativ driftstart den 1 november.

https://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr-2-2021
Tidningen

Nr 2 2021 / Digital Publikation

Höstens tidning är klar, och skickas idag (läs; 1/10) till våra prenumeranter och övriga. Vi lovar både intressanta artiklar och nyttig information.

Pressmeddelande

Utökad kapacitet i Uppsala

SOS Alarm bedriver verksamhet inom alarmering, jour och beredskap på sammanlagt 15 SOS-centraler runt om i landet. SOS-centralen i Uppsala öppnades 2019. Nu ska kapaciteten utökas genom fler SOS-operatörer, sjuksköterskor och ledare.

Artikel

Beslut i upphandling av ambulanssjukvård

Nu är tilldelningsbeslut fattat i den nya upphandlingen av länets ambulanssjukvård. Region Östergötland tecknar avtal med två ambulansentreprenörer, Falck Ambulans AB och Samariten Ambulans AB, inför 2023.

Artikel

Personal saknas till inlandsambulanser

Den 1 september tar Region Västerbotten över ambulanssjukvården i Storuman, Vilhelmina och Vindeln. I dagsläget vet man däremot inte vem som ska bemanna ambulanserna.