Ambulansflyg inleder flygträning


 

Svenskt Ambulansflyg har den 5 oktober inlett kontinuerlig träning av piloter och sjuksköterskor inför operativ driftstart den 1 november.

Träningsflygningar i stor skala innebär att de blågula ambulansflygplanen kommer synas i svenskt luftrum och på många flygplatser runt om i Sverige.

Nästa steg inför operativ driftstart

– Nu tar vi nästa steg i en planerad process för operativ driftstart i norra Sverige den första november, säger Fredrik Lambeck, Accountable Manager, Svenskt Ambulansflyg.

Träningsflygning inleds som deklarerad icke-kommersiell flygverksamhet, för att enligt plan övergå till kommersiell licens senare under oktober månad.

Träning under varierade förhållanden

Flygningarna sker såväl dag som natt under varierade förhållanden. Träningarna utgår ifrån koordinering av uppdrag utifrån regionernas förväntade behov.

Intensiv träning av samtliga yrkesgrupper

Sedan två månader pågår utbildning av piloter på den aktuella flygplanstypen PC-24. Gruppvis varvas träning i flygsimulator, teoretisk utbildning, träning av start och landning, men också hantering av flygplanets inredning i form av bårar, säkerhet, elektrisk bårlyft och anpassning av kabinens konfiguration. Ytterligare en grupp piloter kliver på sin anställning i mitten av oktober.

Den första gruppen specialistsjuksköterskor inom IVA/anestesi har inlett utbildning för stationering vid beredskapsbasen i Umeå.

Rekryteringen av sjuksköterskor går mot avslut vid Sahlgrenska i Göteborg och är igång vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Operativ driftstart vid Arlanda och Landvetter inleds i februari 2022

Medarbetare vid koordineringscentralen genomför utbildningar varvat med praktik vid motsvarande funktion i Norge.


 

ANNONSER