Personal saknas till inlandsambulanser


Västerbottens-Kuriren skriver:

Personal som bemannat Falck Ambulans i Storuman har vägrat att följa med när Region Västerbotten tar över ambulansverksamheten den 1 september. Regionen har ännu inte hittat några ersättare till dem som slutar sin tjänst, men enligt verksamhetsledningen så kommer övergången att fungera som planerat.

– Just nu håller vi på att nyrekrytera. Det är tråkigt att några valt att inte följa med men hittar vi inte ny personal så flyttar vi folk mellan orterna för att lösa bemanningen, säger Stian Kvalvik, tf verksamhetschef och avdelningschef för ambulanssjukvården i Västerbotten.

Har ni egen personal som är villiga att täcka upp om ni inte hinner nyanställa i tid?

– Vi har gjort en sondering och det finns 9-10 sjuksköterskor hos oss som är intresserade av att rycka in tillfälligt, säger Stian Kvalvik.

Kalvik menar att en eventuell inlåning från övriga orter måste ske på frivillig väg och att målet fortfarande är att hinna rekrytera i tid innan övertagandet från Falck Ambulans i Vilhelmina, Storuman och Vindeln sker den 1 september.

– Jag har inte alla detaljer i dagsläget men jag vet att det just nu saknas två ambulanssjukvårdare i Storuman samt att Vindeln är löst. Hur det ser ut i Vilhelmina vet jag inte. Hur många som sökt de utlysta tjänsterna har jag heller inte koll på, säger Stian Kvalvik.

Vårdförbundet i Västerbotten är däremot tveksam till att nyrekryteringen går att lösa i Storuman och Vilhelmina med nuvarande arbetsschema. Enligt förbundsombudsman Gunnar Sundin är problemet oattraktiva arbetsscheman och för lite personal. Han menar också att den ersättning som nämnts till den ordinarie personalen, som kan behöva täcka upp i inledningsskedet, verkar vara lågt satt.

– Om Region Västerbotten tror att de ska kunna lösa allt utan att det kostar pengar då får man den kvalitet man förtjänar, säger Gunnar Sundin.

Inom några år ska Region Västerbotten köra samtliga sina ambulanser i egen regi. De sista stationerna ska återgå till Region västerbotten 2023. Ambulansen i Norsjö, Storuman och Vilhelmina drivs för närvarande på entreprenad av Falck Ambulans medan ambulansen i Tärnaby, Sorsele, Dorotea och Vindeln drivs av PreMedic Ambulans.

Text:  Jan Johansson  / jan.johansson@vk.se    BILD: Ambulanssjukvården i Västerbotten


 

ANNONSER