Bedömningsbil ska säkra vården i glesbygden

LOS. Genom ett unikt samarbete mellan primärvården, ambulansen och hemsjukvården byggs en ny sjukvård för glesbygden. I Los ska en särskild bedömningsbil nå patienter dygnet runt