Stora risker med nytt system för ambulanserna

HÄLSINGLAND. Landstingsledningen har bestämt att ambulansverksamheten inklusive akutambulanserna, på kvällar och nätter ska utföra det jobb som i dag hälsocentralernas sjuksköterskor gör.

Skoter körde på polis

BERGSJÖ. En polisman skadades efter att ha blivit påkörd av en skoter i samband med en nykterhetskontroll.

Brandmännen vill bli fler

KILAFORS. Deltidskåren i Kilafors söker fler brandmän. I dagsläget finns nio deltidsbrandmän fördelat på tre beredskapsstyrkor. – Vi söker minst tre brandmän till, vi har

Fordonsfel fara för polisen

HUDIKSVALL. En polisbuss som haft problem med batteriet utgör en potentiell säkerhetsrisk för polisen i Hudiksvall.

Räddningschefen testar nytt jobb

HÄLSINGLAND. John-Erik Jansson tar tjänstledigt från jobbet som räddningschef på räddningstjänsten södra Hälsingland för att i stället bli skadechef på Dina försäkringar.

Brist på brandmän i beredskap

HÄLSINGLAND. Det råder stor brist på brandmän i beredskap i Järvsö och Färila. Det gör att orternas brandkårer inte tillåts genomföra rökdykning utan förstärkning från